Back to top

A projektről

Kedvezményezett neve:
  • FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (Konzorciumvezető)
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (konzorciumi tag)

Projekt címe: „Digitálisan összekapcsolt adatforrásokra alapozott, dinamikus, hangolt és adaptív városi forgalomirányítási rendszer szolgáltatások és beavatkozási, értékelési közlekedéspolitikai eszköztár kifejlesztése”

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019-ben meghirdetett, „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI)” c. felhívására a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen sikerrel pályázott a „Digitálisan összekapcsolt adatforrásokra alapozott, dinamikus, hangolt és adaptív városi forgalomirányítási rendszer szolgáltatások és beavatkozási, értékelési közlekedéspolitikai eszköztár kifejlesztése” kutatási ötletével.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával

Projekt célja

A nagyvárosokban a közúti torlódások jelentős mértékben növekednek, Budapesten fejenként 162 óra veszteséget szenvedtek el a közúti közlekedők 2018-ban, mely növekedő trendet mutat. A torlódások a közvetlen időveszteségen kívül komoly baleseti veszélyforrást is jelentenek, a város élhetőségét rontják, illetve a klímahatások felerősödését vonják maguk után. Mindezeken túl, mivel a közúti áruszállítás a GDP-vel rendkívül erős korrelációban van, a torlódások, azaz áttételesen a szállítási idők növekedése a gazdasági tevékenységre is kihat. A tradicionális forgalomirányítási megoldások tapasztalati alapon próbálnak időszakfüggő beavatkozásokat adni, de a közlekedés sztochasztikus jellege miatt az általános megoldások minden esetben kompromisszumokat tartalmaznak, így a veszteségidők további növekedése várható a hálózaton.

A forgalmi modellezésen alapuló irányító, döntéstámogató rendszer a forgalom monitoringjával, „big data” és forgalomtechnikai adatok kiértékelésével a beavatkozási stratégiákat dinamikusan képes kezelni, a közúti hálózati zavarterjedés elemzése alapján.
A projekt konkrét eredménye egy, a digitálisan összekapcsolt adatrendszereken alapuló szolgáltatás kifejlesztése, mely a forgalomirányító központok üzemeltetői és a szakpolitikai, illetve társadalmi döntéshozók számára képes új szemléletű beavatkozási stratégiákat alkotni, továbbá azok alkalmazásainak várható hatását előre jelezni.