Get Adobe Flash player

MMK Közlekedési Tagozat szakmai nyilatkozata

2015. január 25-én megcsúszott, a Kelenföld és Déli pályaudvarokat összekötő alagút déli bejárata melletti rézsű. Néhány napra rá további rézsűmozgások, illetve a helyükről elmozdult kapuzati kőelemek miatt az üzemeltető teljes vágányzárat rendelt el.

Az elmúlt időszakban több sajtóhír is megjelent a Déli pályaudvar pótlás nélküli megszüntetésével kapcsolatban. Ezek egy része arról szólt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vizsgálja a pályaudvar megszüntetésének lehetőségét is.

Déli pályaudvar az 1861 évi megnyitása óta az ország vasúti közlekedésben betöltött szerepe jelentős, a főváros nyugati, dél-nyugati elővárosi forgalmát alig pótolhatóan szolgálja, városközponti elhelyezkedéséből, metró és villamos kapcsolataiból eredően a Budapesten belüli szerkezeti pozíciói kiválóak.

A korábbi években is, időről időre felmerült a pályaudvar átalakításának, megszüntetésének gondolata. Az üzemeltető bevonásával legutóbb 2001-ben készült átfogó vizsgálat. E vizsgálat és más tanulmányok is arra az eredményre jutottak, hogy a pályaudvar megszüntetése szolgáltatásminőségi hálózatfejlesztési és szerkezeti szempontok alapján egyaránt indokolatlan, feladatköre a főváros vasúthálózati rendszerében nem, vagy csak rendkívül nagy költségigénnyel és az érintett utazóközönséget hátrányosan érintően pótolható. A legutóbbi évek közösségi közlekedést előtérbe helyező szakmapolitikai törekvései, a tervezett S-bahn közlekedés kifejlesztése, a fővárosi behajtási díj (dugódíj) várt bevezetése különösen indokolják, a legnagyobb forgalmi terhelést fogadó dél-nyugati városrész fogadó vasúti kapacitásai ne csökkenjenek, hanem inkább növekedjenek.

Természetes, hogy a pályaudvar esetleges megszüntetése kapcsán többször felmerült már a ma vasúti üzemi területek által elfoglalt értékes bel-budai területek hatékonyabb használatának jogos gondolata is. Azonban, célzott tanulmányok és külföldi példák egyaránt igazolják, hogy a vasúti forgalmi funkciók megőrzése és az érintett terület ingatlanfejlesztése nem hogy egymást kizáró, hanem inkább egymást erősítő városfejlesztési esély lehet.

Fentiek értelmében, a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata nem ért egyet a Déli pályaudvar megszüntetésével, hanem azzal a javaslattal él, hogy a megszüntetés helyett, inkább a pályaudvar jobb városszerkezeti szövetbe illesztésére irányuljanak a törekvések.

Mindemellett, a kamara szakemberei ismernek olyan építési, építésszervezési, munkabiztonsági megoldásokat, melyek lehetővé tennék, hogy az előállt rézsűcsúszás helyreállítási munkálatai a vasúti forgalom minimális idejű zavarásával történjenek.

Kamaránk szakemberei készséggel állnak a jelen üggyel kapcsolatos döntések meghozói rendelkezésére éppúgy, mint más, hasonló esetek elkerülése, vagy szakszerű, gyors kárenyhítése érdekében.

MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége