Get Adobe Flash player

június 2016

Hibaüzenet

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null include() függvényben (C:\wampstack_7-4\apache2\htdocs\fomterv.hu\mmk\sites\all\themes\MMKKTv11drupal7x\node.tpl.php 31 sor).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null include() függvényben (C:\wampstack_7-4\apache2\htdocs\fomterv.hu\mmk\sites\all\themes\MMKKTv11drupal7x\node.tpl.php 31 sor).

Vasúti Szakosztály elnökségi ülés jegyzőkönyv - 2016.06.01

JEGYZŐKÖNYV,

a
Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának Vasúti Szakosztálya
2016. június 1-i elnökségi üléséről
Időpont: 2016. június 1., 10 óra
Helyszín: Unitef ’83 Zrt. földszinti tárgyalója
Jelen voltak: Bokory Gábor, Csárádi János, Csoma András, Fischer Szabolcs, Kuna Ferenc, Sullay János, Suteu Edith, Szunyogh Ferenc, Takács Károly

Napirend:

 1. elnökhelyettes megválasztása
 2. szakosztályi titkár megválasztása
 3. elnökségi ülések rendszerének meghatározása
 4. szakosztályi feladatok áttekintése
 5. éves munkaterv, javaslatok áttekintése
 6. egyebek

1.-2. A Szakosztály elnökhelyettesnek és szakosztályi titkárnak Suteu Edithet választotta meg. Ügyrenden kívüli feladata a Szakosztály képviselete a Közlekedési Tagozat ülésein az elnök akadályoztatása esetén.

3. Az elnökségi ülések a tagozati ügyrend szerint legalább háromhavonta, de szükség szerint gyakrabban tartjuk az Unitef ’83 Zrt. földszinti tárgyalótermében (szerdai napokon 10 órakor).

4.-5. Az Szakosztály feladatait a tagozati ügyrend 4. pontja ismerteti. A feladatok áttekintése során számos javaslat merült fel. Idő hiányában több felvetést részletesebben csak későbbi üléseken tudunk átbeszélni. A feladatok áttekintése során az alábbi javaslatok születtek:
Bokory Gábor: A szakosztályi feladatokkal kapcsolatban – összhangban az ügyrend 4. pontjával – az alábbiakat kezdeményezte:

 • a társzervezetekkel történő együttműködés,
 • évente legalább egy szakmai előadás megszervezése,
 • széleskörű konzultációk kezdeményezése (tervezők, üzemeltetők, kivitelezők, stb.),
 • nagysebességű vasúti rendszerek (NSV) tervezési irányelveinek kidolgoztatása.

A javaslatokkal kapcsolatban az elnökség tagjai az alábbiakat javasolták:
Suteu Edith: Erősáramú előírások és feltétfüzetek átdolgozása folyamatban van. Talán be lehet emelni néhány NSV-hez köthető előírást. Motivált fiatalokat meg kell hívni a szakmai konzultációkra (BME, SZE, Kandó szakkollégiumok); diplomaterv készítéshez nyújtható segítség biztosítása. Segíteni kell a Megbízókat tételrendek kidolgozásával.

Csoma András: a Mérnök Újságban időközönként bemutatott szakosztályi tevékenységet célszerű lenne folytatni. A szakmai konzultációk csak úgy lehetnek eredményesek, ha azon az üzemeltető, tervező és kivitelező cégek képviselői is minél nagyobb arányban jelen lehetnek. Ennek érdekében javasolja, hogy célszerű volna megkeresni valamennyi érdekelt céget és felhívni a cégek vezetőinek figyelmét, hogy munkavállalóinak részvételének előnyeire és egyben kérni kellene a szakmai egyeztetések támogatását, az érdekelt kollégák megjelenésének biztosítását. Konzultáció során az üzemeltetői kör bővítése szükséges (pl. GySEV-vel).

Sullay János: A MÁV vezetését (Pál Lászlót) Bokory Gáborral együtt felkereste már a munkavállalók szakmai rendezvényen történő képviseletével kapcsolatban. Az erőforrások szűkössége miatt szakmai előírások, irányelvek kidolgozása helyett a Szakosztály elsődleges feladata a problémafelvetés, kezdeményezés, iránymutatás. A szakma felelőssége, hogy mi az etalon. Kezdeményezni kell a NIF, illetve MÁV által készített ajánlati dokumentáció készítése során a konzultációs részvételt.

Szunyogh Ferenc: A szakmai konzultációkra meg kell hívni a mérnök szervezetek és a NIF képviselőit is. A mai napig nem tudott, nem ismert a hatályos MÁV utasítások – előírások jegyzéke. Hosszú idő után, a szakma részére újra ismertté kell tenni az érvényben lévő előírásokat, utasításokat, ezáltal a szakma újra egy kottából tudna közösen gondolkodni.

Fischer Szabolcs: Szervezeti együttműködést kellene kezdeményezni a KTE-vel.

Csoma András: Kezdeményezni kell, hogy terv jóváhagyást csak a terv készítővel legalább azonos gyakorlattal, jogosultsággal bíró személy végezhessen. Terv jóváhagyóinak rendszeres továbbképzéseket kellene tartani (pl. hibakeresés). Mindenképpen emelni volna célszerű a szakmai színvonalat minden téren.

Csárádi János: Sajnálatos, hogy a kivitelezők képviselői között jellemzően nincsenek kamarai tagok.

A Szakosztály egyhangúlag kiáll a szakmai igényesség fontossága mellett. Fontosnak tartja a megfelelő színvonalú tervek elkészítését, a szakmailag hozzáértő Mérnök és Vállalkozó közreműködését, valamint a műszaki nyelv szabatos alkalmazását. Ezzel csökkenthetők vagy elkerülhetőek a tervezés, ajánlatadás és kivitelezés során felmerülő félreértések, viták és minőségi hiányosságok.

MÁV szabványok, e-vasut rendszer elérhetőségével kapcsolatban a következő ülésen egyeztetünk.

6. Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadta Bokory Gábor javaslatát, hogy Szunyogh Ferenc póttag állandó meghívottként részt vegyen az üléseken. Az elnökség támogatja állandó és alkalomszerű meghívottak jelenlét is.

A következő ülés időpontja: 2016.07.06. (szerda) 10.00 óra, Unitef ’83 Zrt.

Összeállította:
Bokory Gábor
elnök