Get Adobe Flash player

március 2016

Hibaüzenet

Notice: Trying to access array offset on value of type null include() függvényben (C:\wampstack_7-4\apache2\htdocs\fomterv.hu\mmk\sites\all\themes\MMKKTv11drupal7x\node.tpl.php 31 sor).

Vasúti Szakosztály elnökségi ülés jegyzőkönyv - 2016.02.24

JEGYZŐKÖNYV,

mely készült a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről.
Az ülés helye: MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2016. február 24.
Megjelentek:
Sullay János elnök
Rege Béla elnökhelyettes
Bokory Gábor elnökségi tag
Csárádi János elnökségi tag
Kuna Ferenc elnökségi tag
Halmos Benedek küldött
Károly István meghívott

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

  1. Újabb események
  2. Vasúti Szakosztály tisztújítás 2016.
  3. Jelölés a Csány László díjra
  4. Egyéb kérdések.

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad.1.
Sullay János tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közlekedési tagozat elnökségi ülését később tartják meg, így ezzel kapcsolatban újabb információ nincs.

Ad.2.
Károly István, a Jelölő Bizottság elnöke, számolt be a Vasúti Szakosztály elnökségi tagjainak és küldötteinek tisztújítására vonatkozó előkészítésekről. A tisztújítás 2016. április 28-án (csütörtök) lesz a FŐMTERV (Budapest II. Lövőház u.37.) földszinti tárgyalótermében, a terem lefoglalása megtörtént.
A Jelölő Bizottság tagjainak névsora a Közlekedési Tagozat honlapján és a Mérnök Újságban megjelent. A Vasúti Szakosztály elnökére vonatkozó jelölést Bokory Gábor elfogadta. A jelenlegi elnökség tagjai közül eddig Csárádi János, Csoma András, Kuna Ferenc vállalták a jelölést. Az elnökségbe való további jelöléseket a Jelölő Bizottság az érdekeltekkel folyamatosan egyezteti. Célszerűnek látszik az elnökségbe 1 póttag jelölése. A küldöttek jelölésével kapcsolatban az egyeztetések folyamatban vannak. Rege Béla javasolta, hogy a tisztújító közgyűlés napirendi pontjaiban szerepeljen egy közérdeklődésre alkalmas előadás, amelynek időtartama alatt a szavazatok számlálása lebonyolítható. A jelenlévők ezt elfogadták.

Ad.3.
A 2016. évi Csány László díjra a jelenlévők Csárádi János jelölését egyhangúlag fogadták el. A javaslatot Rege Béla állítja össze és azt Sullay János elnök továbbítja a Csány László díj kuratóriumának elnökének.

Ad.4.
A következő elnökségi ülést 2016. március 9-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.

A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla.

A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött
Károly István meghívott
Szíves tudomásul:Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján