Get Adobe Flash player

december 2014

Hibaüzenet

 • Notice: Trying to access array offset on value of type null include() függvényben (C:\wampstack_7-4\apache2\htdocs\fomterv.hu\mmk\sites\all\themes\MMKKTv11drupal7x\node.tpl.php 31 sor).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type null include() függvényben (C:\wampstack_7-4\apache2\htdocs\fomterv.hu\mmk\sites\all\themes\MMKKTv11drupal7x\node.tpl.php 31 sor).

Az MMK Közlekedési Tagozat szakmai nyilatkozata

2014. december 10-én, szerdán jelent meg a sajtóban, miszerint a Kormányzat díjfizetést vezetne be több, eddig díjmentes gyorsforgalmi útszakaszon, így több elkerülő szakasz díjmentessége is megszűnne.

A hírt az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megerősítette.

A MMK Közlekedési Tagozat megdöbbenésének ad hangot, tekintettel arra, hogy ezen döntés hatásaival kapcsolatban szakmai anyagok nem ismertek és szakmai fórumokon sem került megvitatásra. Továbbá az sem ismeretes előttünk, hogy a tervezett intézkedés milyen támogatási aránycsökkentést okoz különböző útügyi fejlesztésekre fordított uniós források felhasználásánál.

Az intézkedés alapvetően ellentétes a városokat tehermentesítő elkerülő utak építésének céljával.
Az elkerülő és a bevezető autópálya szakaszok fizetőssé tétele döntően a városi és város környéki forgalmakat érinti, súlyos változásokat okozhat a városok és agglomerációjuk forgalmában, különösen pedig Budapest és az M0 autóút környezetének közlekedésében.

A város körüli gyűrűk feladata elsősorban a városi belső úthálózat tehermentesítése a forgalomtól és a környezeti károktól. Ennek fizetőssé tétele az alsóbbrendű úthálózat indokolatlan (és szükségtelen) többlet terheléséhez vezethet, melynek az nem tud eleget tenni.

Amennyiben a díjfizetés bevezetésének kompenzálására került a tervezetbe a megyei matricák bevezetése, úgy a megnevezett cél elérése (a bevételek 39 mrd-dal történő növelése) kétséges, és lehetséges, hogy az intézkedés az összességében beszedett díjak csökkenéséhez vezethet.

A MMK Közlekedési Tagozata javasolja az intézkedés hatásainak részletes forgalmi-, gazdasági-, környezetvédelmi-, közlekedésszakmai vizsgálatát és társadalmi megvitatását valamint a bevezetés elhalasztását az eredmények megismeréséig.

A MMK Közlekedési Tagozata minden szakmai előkészítő munkához felajánlja segítségét és együttműködését.

MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége

A nyilatkozat a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közös közleményeként jelent meg:
http://os.mti.hu/hirek/102685/a_budapesti_es_pest_megyei_mernoki_kamara_...
http://os.mti.hu/hirek/102686/a_budapesti_es_pest_megyei_mernoki_kamara_...

Vasúti Szakosztály elnökségi ülés jegyzőkönyv - 2014.11.19

JEGYZŐKÖNYV,

mely készült a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről.
Az ülés helye:MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2014.november 19.
Megjelentek:
Sullay János elnök
Rege Béla elnökhelyettes
Kuna Ferenc elnökségi tag
Halmos Benedek küldött

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

 1. Elmúlt időszak eseményei
 2. Küldöttgyűlés előkészítése
 3. Egyéb kérdések

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad.1.
A Közlekedési Tagozat 2014. november 12-i elnökségi üléséről Bokory Gábortól várunk beszámolót, mivel Sullay János külföldi útja miatt az ülésen nem vett részt. A továbbiakban Sullay János következőkről tájékoztatta a jelenlévőket:

 • Vasúti szakterületen továbbképzés volt, amelynek részvételi díja 15.000 Ft/fő, amelynek keretében dr. Zsákai Tibor és Gál István tartottak előadást
 • Egyéb szakterületen is volt továbbképzés, amelyen Gál István és Mangel János tartottak előadást.
 • A vasúti szakterületen a jogosultságok megadásánál problémák vannak. Jelenleg 3 kérelem van elbírálás alatt.
 • A GSMR tervdokumentációját az MMK-val tervezik felülvizsgáltatni a tervezői jogosultság miatt.

Ad.2.
A küldöttgyűlésre a következő témákat javasoljuk:

 • Tervezői jogosultságok kérdések
 • Vasúti szakmai előadások témái

Ad.3.
Rege Béla bejelente, hogy a Magyar Mérnöki Kamara elnöksége által ülés nélkül megtartott elektronikus szavazás ügyében írásbeli bejelentést tett Barsiné Pataky Etelka elnök asszonynál, mert véleménye szerint a szavazásnál az MMK alapszabályát megsértették . Rege Béla az ügy további fejleményeiről a következő elnökségi ülésen számol be.

A következő elnökségi ülést 2014. december 17-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.
A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla
A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött
Szíves tudomásul:Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján