Get Adobe Flash player

november 2014

Hibaüzenet

Notice: Trying to access array offset on value of type null include() függvényben (C:\wampstack_7-4\apache2\htdocs\fomterv.hu\mmk\sites\all\themes\MMKKTv11drupal7x\node.tpl.php 31 sor).

Vasúti Szakosztály elnökségi ülés jegyzőkönyv - 2014.10.22

JEGYZŐKÖNYV,

mely készült a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről.
Az ülés helye: MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2014.október 22.
Megjelentek:
Sullay János elnök
Rege Béla elnökhelyettes
Bokory Gábor elnökségi tag
Csoma András elnökségi tag
Kuna Ferenc elnökségi tag

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

 1. Elmúlt időszak eseményei
 2. Egyéb kérdések

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad.1.
A Közlekedési Tagozat elnökségi üléséről Sullay János tartott tájékoztatót.:

 • Megkezdődött az "Útügyi napok" konferencia szervezése, amely a vasutas kollégákat általában nem érinti.
 • Az oktatások kötelező részeit szervezik, az akkreditálást a Kamara végzi. Vasúti szempontból a korábban megtartott oktatást november 6-án megismétlik, előadók dr. Zsákai Tibor, Gál István és Horváth Róbert lesznek.
 • Külső cégek keresik a szponzorálás lehetőségét, amely részükre bemutatkozást jelent. A szponzorálás célszerű összege max. 50 ezer Ft.
 • Vasúti szakterületen a megyei kamarák kevés érdeklődést mutatnak.
 • A Kamara állásfoglalása a díjak ügyében a tagság körében felháborodást keltett.
 • 2014 évben 54 terv-zsűrit tartottak meg. A zsűrizésre előkészítetlen anyagokat küldtek meg.
 • A NIF vezetése megváltozott.
 • A kamarai összekötő a Közlekedési Tagozat ülésein részt vesz.
 • Vasúti szakterületen a tervezési jogosultságok felülvizsgálata ügyében nincs előre lépés, a KKKM-ben áll az ügy.

Ad.2.
Rege Béla javasolta, hogy 2015 január végén, vagy február elején a Vasúti Szakosztály tartson küldöttgyűlést. A felmerült problémákkal (oktatás, továbbképzés, jogosultságok) kapcsolatban célszerű megismerni a tagság véleményét. A Vasúti Szakosztály elnökségének következő ülésén az elnökségi tagok véleménye alapján összeállítjuk a küldöttgyűlésre javasolt témákat az előadók megnevezésével együtt. Bokory Gábor bejelentette, hogy a vasúti pályatervezési szakmérnöki képzés a BME keretében befejeződött, jelenleg a diplomatervek készítése folyik. Ezzel kapcsolatban a Szerémi úti villamos pálya építésénél munkahely-látogatáson vett részt. A kivitelező javasolta, hogy a "zöld villamosvágány" létesítésének tapasztalatait az érdekeltek részvételével 1 napos konferencián tárgyalják meg. Az elnökség a javaslatot megtárgyalta és elfogadta, a konferenciát a tervező FÖMTERV-nél javasolta megszervezni. Felelős: Bokory Gábor.
A következő elnökségi ülést 2014.november 19-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.
A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla
A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött

Szíves tudomásul:Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján