Get Adobe Flash player

november 2013

Hibaüzenet

  • Notice: Trying to access array offset on value of type null include() függvényben (C:\wampstack_7-4\apache2\htdocs\fomterv.hu\mmk\sites\all\themes\MMKKTv11drupal7x\node.tpl.php 31 sor).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type null include() függvényben (C:\wampstack_7-4\apache2\htdocs\fomterv.hu\mmk\sites\all\themes\MMKKTv11drupal7x\node.tpl.php 31 sor).

Beszámoló a "Vasúti műtárgyépítések 2013-ban" c. szakmai napról

Beszámoló a "Vasúti műtárgyépítések 2013-ban" c. szakmai napról

A Vasúti Hidak Alapítvány, a Magyar Mérnök Kamara (MMK) Vasúti Szakosztálya, valamint a MÁV Zrt közös rendezésében a Baross Gábor Oktatási Központban 2013. november 4-én a "Vasúti műtárgyépítések 2013-ban" c. szakmai napot tartottak. A rendezvénynek 125 fő résztvevője volt.
A szakmai napot Vörös József, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg.
A szakmai napon jelentős vasúti hídépítésekről hallhatunk előadásokat. Átadták a Kelenföld-Tárnok vonalszakaszt. Beszámolókat hallottunk a Szajol-Lökösháza vasútvonal egyes szakaszainak átépítéséről, a Szolnok-Szajol vonalszakasz hídépítéséiről.
A szakmai nap első részének levezető elnöke Rege Béla, a Vasúti Szakosztály elnökhelyettese volt. A következőkben az elhangzott előadásokat röviden ismertetem.

Erdődi László, MÁV Zrt.: Vágányzár-barát technológiák jelentősége a vasúti hídépítéseknél c. előadásában felhívta a figyelmet az előírások változására, az 1/2010 MÁV Vágányzári Utasításra, a tervezési mód és idő fontosságára továbbá arra az új szemléletre,- hogy a fuvaroztató érdeke megelőzi a biztonság érdekét-, a felügyeleti feladatok újra értékelésére. A felvetett problémákra a szakma válasza az, hogy a diagnosztikának és az állapot értékelésének nagyobb szerepe lett. A gyakorlati megvalósítás során a tervezési irányelveket, típusterveket kell alkalmazni, az acél- és vasbeton szerkezetű hidak szerkezeteit a fenti követelmények szerint kell tervezni, a résfalas szerkezeteket az építési idő rövidítésre kell alkalmazni. Az úszólemezeknek új funkciója is lesz, a rugalmas átmenetet biztosítják a pálya és hídszerkezet között. A korszerű, hegesztett szerkezetű, nagyobb sebességre alkalmas provizóriumok alátámasztásainál új megoldásokat mutatott be.

Lakatos István, MÁV Zrt.: Gyoma-Békéscsaba vasúti vonalszakasz hídmunkái c. előadásában ismertette, hogy az érintett kétvágányú szakaszon 46 db. vasúti terhet viselő híd található. Ezek közül különösen figyelemre méltó az az acélhíd , amelynél a jobb vágányban a meglévő, szegecselt rácsos szerkezet főtartóit megtartották, a pályaszerkezetet viszont átépítették. A bal vágányban ferde gerincű, hegesztett szerkezetet építettek be. A vonalszakaszon 4 db vasúti terhet nem viselő hidat (közúti felüljáró, gyalogfelüljáró) építettek. Elemezte az előfordult építési hibákat (aluljáróban a víztelenítő szivattyú helytelen beállítása, csapóeső elleni védelem).

Tóth Axel Roland, MÁV Zrt.: Hídépítések a Budapest-Esztergom vasútvonalon c. előadásában elmondta, hogy a vasútvonal három szakaszban épül át. Az I-II szakasz kiviteli tervei készen vannak, a kivitelezés megkezdődött. A III. szakaszon a hídvizsgálatokat végzik. A sebességet 100 km/h-ra emelik, a menetidő lényegesen csökken. A vasútvonal villamosítása villamosítás 2014-2015-ben készül el. Külön érdekességek közé tartozik a téglaboltozatok védelmének megoldása. Dorog állomás vágányai alatt átvezető aluljárót Dorog önkormányzata ipari műemléknek nyilvánította, ezért itt az akadálymentesítést nem lehetett megoldani. Az új közúti aluljárók tartóbetétes áthidalásokkal épülnek meg.

Szűcs József, KÖZGÉP Zrt.: Vác állomás műtárgy építései c. előadásában az itt épülő 17 műtárgy közül a legfontosabbak építéséről számolt be. A 333+35 szelvényben épülő, 6 m nyílású aluljáró peronaluljáró is, amelynek akadálymentesítését liftekkel oldották meg. A munkagödör biztosítása hátrahorgonyzott szádfalakkal készült el.

Maller László, KÖZGÉP Zrt.: A Körmendi gyalogfelüljáró építése c. előadásában az első fűthető burkolatú vasúti gyalogfelüljáró építését ismertette. A régi gyalogfelüljárót 2010-ben elbontották. Az új háromnyílású együttdolgozó vasúti pályalemez folytatólagos szerkezetű. Az acél áthidaló-szerkezetet több darabban előregyártva közúton szállították a helyszínre. A közbenső támaszokat éjszakai vágányzárban építették meg. További újdonság, hogy a gyalogfelüljáró térfigyelő kameráit a rendőrséghez kötötték be.

A szünet után, a második részben a levezető elnöki feladatokat Kuna Ferenc , a Közlekedési Tagozat elnökhelyettese látta el.

Legeza István, MÁV Zrt.: Hídvizsgálatok és próbaterhelések tapasztalatai c. előadását a hatályos jogszabályok, a vasúti hídszabályzati és műszaki előírások ismertetésével kezdte. Ezután a Kelenföld-Tárnok, a Piliscsaba-Pilisvörösvár vasútvonalakon szerzett hídvizsgálati és próbaterhelések tapasztalatait adta elő.

Sélley Tivadar, KÖZGÉP Zrt.: Műtárgyépítések a Szajol-Püspökladány vasútvonalon c. előadásában gyalogaluljárók (Karcag, Törökszentmiklós, Püspökladány) építését ismertette. Külön érdekesség volt az Apavári Hortobágy csatorna-híd acélszerkezetének felújítási munkái. A rácsos főtartó hegesztett kivitelű, a pályaszerkezet szegecselt szerkezetű Az új felépítmény Edilon kivitelű, a kicserélt saruk korszerű megoldásúak. A kivitelezési idő a tervezett 60 nap helyett 42 nap volt.

Az előadások után került sor a Vasúti Hidak Alapítvány díjainak 2013.évi átadására. Az egyéni szakmai nívódíjat Simon Ilona a MÁV PVTK Pécs-Dombóvár alosztály hidász szakaszmérnöke kapta. Az indokolást Virág István a MÁV Zrt Vasúti Híd- és Alépítményi Osztályának vezetője ismertette . Simon Ilona kiemelkedő munkát végez a felügyelete alá tartozó vasúti hidak fenntartási és felújítási munkáinál. Ezeknél kitűnik korszerű megoldási javaslataival. Kiváló munkát végzett a 2012. évi VIII. Vasúti Hidász találkozó alkalmából kiadott "Vasúti hidak a Pécsi Igazgatóság területén" c. szakkönyv egyes fejezeteinek megírásában. A díjat Kuna Ferenc, az MMK Közlekedési Tagozatának elnökhelyettese adta át. A 2013.évi Korányi díjat a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma Rege Bélának, a kuratórium volt elnökének ítélte oda. Az indoklást Kissné Edit, a kuratórium titkára ismertette . Rege Béla egész munkásságát a vasúti hidaknak szentelte, a Vasúti Hidak Alapítványnak alapításától kezdve,16 éven át volt elnöke, a közlekedésügy területén elért hazai és nemzetközi sikerei és életműve elismeréseként érdemelte ki a Korányi díjat. A díjat Korányi Noémi, Korányi professzor unokája adta át . A díjazottak megható szavakkal, külön-külön, köszönték meg az elismeréseket.
A szakmai nap Vörös József elnöki zárszavával fejeződött be. Megköszönte az előadók felkészülését, a levezető elnökök közreműködését és az időkeretek pontos betartását, valamint Virág István osztályvezető úrnak az előkészítési munkáját, Kissné Edit és Legeza István szervezési munkáját, megköszönte a résztvevők figyelmét és jó egészséget kívánva ajánlotta az elhangzott ismeretek hasznosítását.


Összeállította: Rege Béla