Get Adobe Flash player

Vasúti Szakosztály elnökségi ülés jegyzőkönyv - 2016.01.13

JEGYZŐKÖNYV,

mely készült a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről.
Az ülés helye: MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2016.január 13.
Megjelentek:
Sullay János elnök
Rege Béla elnökhelyettes
Csárádi János elnökségi tag
Csoma András elnökségi tag
Kuna Ferenc elnökségi tag
Halmos Benedek küldött
Károly István meghívott

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

  1. Déli pu. ügyében a Közlekedési Tagozat állásfoglalása
  2. Vasúti Szakosztály tisztújítás 2016.
  3. Egyéb kérdések.

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad.1.
Sullay János tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közlekedési tagozat elnökségi ülését később tartják meg. A Déli pályaudvar ügyében a Közlekedési Tagozat állásfoglalást adott ki, amely a Tagozat honlapján is olvasható.

Ad.2.
A Vasúti Szakosztály elnökségi tagjainak és küldötteinek tisztújítását 2016.április hónapban tervezzük lebonyolítani. A Vasúti Szakosztály elnöksége a választás lebonyolítására Jelölő Bizottságot hagyott jóvá, melynek összetétele a következő:
Gyebnár Péterné gyebnar.peterne@fomterv.hu
Karácsony Tamás karacsony.tamas@mav.hu
Károly István (elnök) karoly.istvan@t-online.hu
Nagy Zoltán nagyz@utiber.hu
Rege Béla rege-bela@freemail.hu

A Jelölő Bizottság tagjainak névsorát a Közlekedési Tagozat honlapján és a Mérnök Újság 2016.januári számában is megjelentetjük. Felelős: Rege Béla.
A választással kapcsolatban személyi javaslatokat, észrevételeket a Jelölő Bizottság legkésőbb 2016. március 30.-ig köszönettel vár, bármely fenti e-mail címre.

Ad.3.
A következő elnökségi ülést 2016.február 24-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.

A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla.

A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött
Károly István meghívott
Szíves tudomásul:Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján