Get Adobe Flash player

Vasúti Szakosztály elnökségi ülés jegyzőkönyv - 2015.12.02

JEGYZŐKÖNYV,

mely készült a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről.
Az ülés helye:MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2015.december 02.
Megjelentek:
Sullay János elnök
Rege Béla elnökhelyettes
Csárádi János elnökségi tag
Kuna Ferenc elnökségi tag
Halmos Benedek küldött
Károly István meghívott
Bokory Gábor elnökségi tag kimentette magát.

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

  1. Elmúlt időszak eseményei.
  2. Vasúti Szakosztály tisztújítás 2016.
  3. Egyéb kérdések.

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad.1.

  • A Közlekedési Tagozat elnökségi ülésén oktatások területén elsősorban közutas témák voltak napirenden. Vasúti témák körében a V11 és D54 utasítások oktatása fog megtörténni 2 órás időszakban. Az oktatást Csárádi János szervezi. További témák a pörgetett vasbeton felsővezetéki oszlopok gyártása, tervezése. 2 előadó lehet, Az előadások címét Sullay János kéri.
  • A Közlekedési Tagozaton belül internetes vitafórum indul, amely a Tagozat honlapján történik meg. A vitafórummal kapcsolatban felelősségvállalás nincs.
  • A Közlekedési tagozaton belül Közlekedésbiztonsági Szakosztály megalakítása folyamatban van.
  • Az MMK elnöksége továbbra is az elektronikus vizsgáztatást tartja a megfelelőnek.
  • A Bicske-Székesfehérvár vasútvonalon évek óta szünetel a forgalom. Ennek egy szakaszán Bicske-Felcsút-Alcsúti arborétum között keskenynyomtávú vasút megépítését tervezik. Ennek egy részén Felcsút-Alcsúti arborétum között a vasúti pálya elkészült. Az NKH a használatbavételi engedélyt csak a nyári időszakra adta meg. A Felcsúti Kisvasúttal kapcsolatban értekezletet tartanak, amelyen Sullay János vesz részt.

Ad.2.
A Vasúti Szakosztály elnökségi tagjainak és küldötteinek mandátuma 2016. június 19-én lejár. A tisztújítás lebonyolítására Jelölő Bizottságot állítunk fel. A Jelölő Bizottság elnökének Károly Istvánt kértük fel, aki a feladatot vállalta. A korábbi választásokhoz hasonlóan a Jelölő Bizottság legalább 5 tagú lesz. Rege Béla bejelentette, hogy a Vasúti Szakosztályban a 2016. évi tisztújítás után tisztséget nem vállal. Indoklásul elmondta, hogy a Vasúti Szakosztály 1994.évi megalakulása óta az elnökség tagja, kora miatt további tisztséget nem vállal. Az elnökség felkérte Rege Bélát, hogy legyen a Jelölő Bizottság tagja, aki ezt a megbízást elfogadta. A Jelölő Bizottság tagjainak névsorát a Vasúti Szakosztály elnöksége a következő ülésén hagyja jóvá, amelyet a továbbiakban a Közlekedési Tagozat honlapján és a Mérnök Újságban is közölni fogunk.

Ad.3.
A következő elnökségi ülést 2016. január 13-án (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.

A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla.

A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött
Károly István meghívott
Szíves tudomásul:Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján