Get Adobe Flash player

Vasúti Szakosztály elnökségi ülés jegyzőkönyv - 2015.10.21

JEGYZŐKÖNYV,

mely készült a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről.
Az ülés helye:MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2015.október 21.
Megjelentek:
Sullay János elnök
Rege Béla elnökhelyettes
Bokory Gábor elnökségi tag
Csárádi János elnökségi tag
Csoma András elnökségi tag
Kuna Ferenc elnökségi tag
Halmos Benedek küldött

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

  1. Elmúlt időszak eseményei
  2. Egyéb kérdések

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad.1.

  • A tervezési jogosultság szabályozása részben megoldódott, a biztosító-berendezési szakterület ideiglenesen rendben van.
  • A speciális építményekre vonatkozóan új jogszabály készül, a 266/2013. Korm. rendelet részben módosult. Az Építész Kamara akadályozza a rendelet kiadását. Az új jogszabály tervezete többszöri egyeztetés utáni állapotban van. A vasút-villamossági szakterületet külön fejezetben sorolták fel. Várhatóan október végén a jogszabály tervezete végleges lesz. Az MMK vezetése nem támogatja az új rendelet kiadását. A vasút-villamossági szakterületen a referencia nagyobb hangsúlyt kap.
  • Az új közbeszerzési törvény (KBT) célja az eljárások gyorsítása. A vasúti szakma vegyes érzelmekkel fogadta az új KBT-t, amelynek célja az EU-s források gyorsabb felhasználása. A Közlekedési Tagozat véleményezte az új törvényt.
  • Oktatási kérdések körében a kötelező oktatásokat az MMK Kht. szervezi. Az internetes oktatás anyagait a résztvevők általában munkaidőben töltik ki. A személyes jelenlétű oktatás a résztvevők körében népszerűbb, a nagyobb cégek ezt a módot támogatják. A kerékpárutak ügyében a Vasúti Szakosztály részéről Bokory Gábor adott szakvéleményt.
  • Egyéb kérdéseknél Bokory Gábor azt a véleményét mondta el, hogy az új KBT a régészeti és műemlékvédelmi kérdésekben hátrányos helyzetet teremt.
  • A Vasúti Szakosztály küldöttgyűlését 2016 január végén, február elején tervezzük megtartani. A Vasúti Szakosztály elnökségének és küldötteinek mandátuma 2016. június 19-én lejár. A 2016. évi választás előkészítéséhez Jelölő Bizottságot kell létrehozni, amelynek elnöki tisztségére Károlyi Istvánt kérjük fel. A felkérést az érdekeltnek Kuna Ferenc továbbítja. Károlyi Istvánt a Vasúti Szakosztály következő elnökségi ülésére meghívjuk.

Ad.2.
A következő elnökségi ülést 2015.november 25-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.

A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla
A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött
Szíves tudomásul:Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján