Get Adobe Flash player

Vasúti Szakosztály elnökségi ülés jegyzőkönyv - 2014.11.19

JEGYZŐKÖNYV,

mely készült a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről.
Az ülés helye:MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2014.november 19.
Megjelentek:
Sullay János elnök
Rege Béla elnökhelyettes
Kuna Ferenc elnökségi tag
Halmos Benedek küldött

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:

  1. Elmúlt időszak eseményei
  2. Küldöttgyűlés előkészítése
  3. Egyéb kérdések

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:
Ad.1.
A Közlekedési Tagozat 2014. november 12-i elnökségi üléséről Bokory Gábortól várunk beszámolót, mivel Sullay János külföldi útja miatt az ülésen nem vett részt. A továbbiakban Sullay János következőkről tájékoztatta a jelenlévőket:

  • Vasúti szakterületen továbbképzés volt, amelynek részvételi díja 15.000 Ft/fő, amelynek keretében dr. Zsákai Tibor és Gál István tartottak előadást
  • Egyéb szakterületen is volt továbbképzés, amelyen Gál István és Mangel János tartottak előadást.
  • A vasúti szakterületen a jogosultságok megadásánál problémák vannak. Jelenleg 3 kérelem van elbírálás alatt.
  • A GSMR tervdokumentációját az MMK-val tervezik felülvizsgáltatni a tervezői jogosultság miatt.

Ad.2.
A küldöttgyűlésre a következő témákat javasoljuk:

  • Tervezői jogosultságok kérdések
  • Vasúti szakmai előadások témái

Ad.3.
Rege Béla bejelente, hogy a Magyar Mérnöki Kamara elnöksége által ülés nélkül megtartott elektronikus szavazás ügyében írásbeli bejelentést tett Barsiné Pataky Etelka elnök asszonynál, mert véleménye szerint a szavazásnál az MMK alapszabályát megsértették . Rege Béla az ügy további fejleményeiről a következő elnökségi ülésen számol be.

A következő elnökségi ülést 2014. december 17-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.
A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla
A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött
Szíves tudomásul:Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján