Get Adobe Flash player

Vasúti Szakosztály elnökségi ülés jegyzőkönyv - 2014.06.25

JEGYZŐKÖNYV,

mely készült a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályának elnökségi üléséről.
Az ülés helye:MÁV Műszaki Tervezés hivatalos helyisége.
Az ülés ideje: 2014.június 25.
Megjelentek:
Rege Béla elnökhelyettes
Bokory Gábor elnökségi tag
Kuna Ferenc elnökségi tag
Igazoltan távol: Sullay János elnök

A jelenlévők a következő napirendet fogadták el:
1. Elmúlt időszak eseményei
2. Beszámoló a Közlekedési Tagozat tisztújító közgyűléséről
3. Egyéb kérdések
Az egyes napirendi pontok megtárgyalása során a következőket fogadtuk el:

Ad.1.
A Közlekedési Tagozat új elnöksége Lakits György elnökletével megtartotta első ülését. Elnökhelyettesnek Kocsi Tündét választották meg. Bokory Gábor elnökségi tag terv-zsűri feladatot kapott. A továbbképzés új rendszerében a 2013.december 31-ig megszerzett igazolásokat a Kamara elfogadja (max. 20 pont) A vasúti jogosultságok ügyében a Kamara főtitkára levelet írt a Közlekedési Tagozat elnökének. A levélre a válasz az volt, hogy a Tagozat a javaslatait már korábban elküldte.

Ad.2.
A Közlekedési Tagozat 2014. május 30-án megtartott tisztújító közgyűlésén Bokory Gábort és Horváth Róbertet elnökségi tagnak, Rege Bélát országos küldöttnek választották meg. A közgyűlésen a Hamarné Szabó Mária leköszönő elnök beszámolója után Rege Béla felszólalásában a Vasúti Szakosztály nevében megköszönte az elnök asszony munkáját, majd kifogásolta a Csány László díj odaítélésének rendszerét, melyben a jelölteknél a kamarai munkát nem veszik figyelembe. Cholnokyné Ferenczi Éva kuratóriumi elnök felszólalásban javasolta, hogy az újjáválasztandó kuratórium ennek megfelelően módosítsa a díj odaítélésének szabályzatát. A továbbiakban Rege Béla megismételte a Vasúti Szakosztály véleményét, hogy a továbbképzés eddigi rendszerének előnye az volt, hogy az érdekelt kollégák színvonalas szakmai előadásokon vehettek részt és nem a Kamara által sokszor hangoztatott "pontvadászatról" volt ezeken szó. Ismertette továbbá, hogy a vasúti tervezői jogosultságok többszöri felvetésünk ellenére továbbra is kifogásolhatók. Ennek már szomorú tapasztalata a villamos felsővezeték tervezése. Szabó István debreceni küldött elmondta, hogy hibás tervezés miatt Püspökladány állomás átépített felsővezetéki rendszerét nem lehetett üzembe helyezni.

Ad.3.
A következő elnökségi ülést 2014. szeptember 10-én (szerda) 10.00 órai kezdettel a MÁV Műszaki Tervezésnél tartjuk meg.

A jegyzőkönyvet összeállította: Rege Béla

A jegyzőkönyvet kapják:
Az elnökség tagjai
Halmos Benedek küldött
Suteu Edith küldött
Szíves tudomásul:Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, titkársága útján