Get Adobe Flash player

Hálózattervezés

Előadó Előadás címe Munkahely
Babós Gyula Városi közlekedéstervezés Pro Urbe Kft
Berg Tamás Közúti tervezési szempontok Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Dr. Berki Zsolt Validálás és bizonytalanságok a modellekben FŐMTERV Zrt.
Dr. Csiszár Csaba Bevezetés a közlekedés modellezési folyamatába BME Közlekedésüzemi Tanszék
Dr. Fleischer Tamás A közlekedésfejlesztés hálózati kérdései MTA Világgazdasági Kutatóintézete
Dr. Horváth Balázs Helyzetfeltárás, adatgyűjtés Széchenyi István Egyetem, Közlekedési Tanszék
Dr. Járosi Péter A GMR modellrendszer (Földrajzi Makro és Regionális modell) Pécsi Tudományegyetem Gazdaságelmélet tanszék
Dr. Monigl János Közlekedési hálózattervezés - Folyamatok és modellezésük FŐMTERV Zrt.
Dr. Monigl János Néhány kiemelt kérdéskör modellezésének folyamata FŐMTERV Zrt.
Dr. Schuchmann Gábor Területhasználat-alapú közlekedési modellek BME Út és Vasútépítési Tanszék
Dr. Tánczos Lászlóné Értékelési modellek BME Közlekedésüzemi Tanszék
Dr. Tóth János Korszerű közlekedéspolitikai eszközök bemutatása BME Közlekedésüzemi Tanszék
Dr. Vörös Attila Teherszállítási modellek KTI NKft.
Hamarné Szabó Mária Gazdaság-, területfejlesztés, más társterületek és a közlekedésfejlesztés kapcsolata, összefüggései Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat
Kelen Csaba Módszertani áttekintés, változatok kialakítása Közlekedés Kft.
Kuna Ferenc Vasúti tervezési irányelvek MÁV Tervező Intézet Kft.
Marton Tamás Belvízi hajózás szempontjai – A belvízi hajózás integrálása a gazdaságba Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Mogyorós Péter Infrastrukturális hálózattervezés a környezetvédelem szemszögéből Mott MacDonald Kft.
Molnár László Összközlekedési szemléletből fakadó követelmények
Molnár László Aurél Megalapozó gondolatok az úthálózat tervezéséről Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Perjés Tamás Útmutatók helye és szerepe COWI Magyarország Kft.
Polányi Péter A közúti hálózatfejlesztés érdekességei Székesfehérváron Közlekedésfejlesztés Kft.
Szőke Bálint Az országos gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztési tervéhez alkalmazott modell létrehozása, alkalmazása, tapasztalatok és fejlesztési Irányai COWI Magyarország Kft.
Takács Miklós A beavatkozások tervezésének alapvetései és modellezési kapcsolataik FŐMTERV Zrt.