Get Adobe Flash player

Beszámoló a Vasúti Szakosztály szakmai napjáról

Beszámoló a Vasúti Szakosztály szakmai napjáról

Az MMK Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztálya, a KTE és az MEE MÁV Üzemi Szervezete, és a Felsővezetéki Szakkollégium szervezésében Erősáramú irányítástechnika szakmai nap került megrendezésre 2013. február 26.-án a MÁV Zrt. TEB Központjában. (1063 Bp. Kmety Gy. u. 3.)

A tervezett előadások több mint 60 fő aktív részvételével kerültek megtartásra.

Magyar László okl. villamosmérnök „A hagyományos áram transzformátorral történő mérések korlátai illetve problémái, egyes speciális esetekben a megoldás lehetséges alternatívái” című előadásában, részletekbe menően ismertette a hagyományos vasmagos mérőváltók méretezésének és kiválasztásának problémáit, különös tekintettel, az önállóan kedvező hibával rendelkező mérőváltók együttes alkalmazása ( Pl. teljesítmény mérés) esetén fellépő kedvezőtlenebb helyzetre. Bemutatásra kerültek a hiba javítását eredményező szerkezeti megoldások és a megfelelő illesztő elektronika kialakítása révén elérhető eredmények.

Sergio Vaccarini (Olaszország) fejlesztőmérnök „Nagyvasúti felsővezeték hálózat méréstechnikai fejlesztéseinek tapasztalatai Olaszországban. Felsővezeték monitoring, SCADA rendszerekkel.” című előadásában, a nagyvasúti felsővezetéki hosszláncok hőmérsékletváltozás illetve az áramszedők áthaladása során kialakuló igénybevételek okozta változások folyamatos monitorringját megvalósító rendszer fejlesztését ismertette. Az önálló napelemes táplálású rendszer alkalmazása révén a vasúti felsővezeték üzemeltetője, karbantartója részére - egy WEB- szerveren különböző jogosultsági szint szerint elérhető – a karbantartási és üzemzavarelhárítási munkák szervezését jelentősen elősegítő adatok és a behatások időbeli változását leíró, azokat zoom funkcióval részleteiben vizsgálható diagramok állnak rendelkezésre. Kiemelt figyelem kísérte a rendszer nagyfeszültségű potenciálon levő passzív optikai mérőrendszerének és az azzal fényvezetőszálas optikai kábelen kapcsolatot tartó - földpotenciálon levő - távvezérlő egység kialakításának ismertetését.

Az előadások végén konzultációra volt lehetőség.

A konzultáció során a mérőváltókon keresztül kialakított fogyasztásmérés felharmonikus tartalom esetén fellépő jelentős hiba kompenzálási kérdésköre valamint a régi elosztószekrényekbe beérkező kábelkötegekre utólag beépítendő áramváltók elhelyezhetőségének nehézményei kerültek tárgyalásra. Az ismertetett megoldások mindkettőre megnyugtató megoldást jelentenek, mert az illesztő elektronika megfelelő kialakítása a magasabb harmonikusok melletti meddő mérés esetén is biztosítják az alacsony hibával való mérhetőséget. Az áramváltók esetében alkalmazott új konstrukció - lényegesen kisebb kiterjedés mellett - olyan módon lett kialakítva, hogy a meglevő kábelek sarus csatlakozásain keresztül is ráhúzhatóak legyenek a mérendő érre.

A felsővezetéki monitorring rendszerrel kapcsolatban a rendszer optikai elvű mérési módszerére, az optikai szálas összeköttetés elhelyezési lehetőségeire és a távvezérlő

egység más felsővezetéki irányítástechnikai rendszerrel való összeköthetőségére vonatkozó kérdések merültek fel. Kérdésként merült fel még a rendszer által érzékelt hőmérsékleti adatok és a hosszláncokon folyó terhelőáram összefüggésének helyzete. A rendszer fejlesztése jelenleg is folyik, kialakításából adódóan a mindenkori felhasználói igényekhez könnyen illeszthető így egyszerűen megoldható a kapcsolat más rendszerek felé valamint a szükség szerinti további érzékelések kialakíthatóak és a mért felsővezetéki hőmérséklet mellé hozzárendelhető a környezeti hőmérséklet valamint akár a pillanatnyi áramterhelési érték is.

Összeállította:
Csoma András
elnökségi tag