Get Adobe Flash player

Beszámoló a Vasúti Szakosztály "Felsővezetéki szakmai nap" rendezvényéről

Beszámoló a Vasúti Szakosztály "Felsővezetéki szakmai nap" rendezvényéről

A Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztálya 2012.december 12-én a MÁV Zrt. Távközlő, Erősáramú és Biztosítóberendezési Központjában (Budapest. VI. Kmety u.3.) 10.30 órai kezdettel "Felsővezetéki szakmai nap" rendezvényt szervezett. A szakmai napon megjelent 80 résztvevő teljesen megtöltötte az előadási termet, amelyen 3 előadás hangzott el.
Csoma András okl. villamosmérnök: "A felsővezetéki oszlopok méretezése, a kiválasztási folyamat szempontjai, a megoldás lehetséges alternatívái" c. előadásában áttekintette a vasúti villamos felsővezetéki tartóoszlopok fejlődésének útját, az ezekkel szemben támasztott követelményeket, kiválasztásuk és méretezésük során felmerülő gyakorlati problémákat, e problémák szilárdságtani szempontból való kezelési módját. Előadása végén javasolta az eddigi, hagyományoktól eltérő, új oszloptípusok alkalmazását.
Kövér Gábor okl. villamosmérnök: "A felsővezeték diagnosztikai mérőállomásának fejlesztése" c. előadásában a felsővezetéki hosszláncok optimális kihasználhatóságának kérdéskörét elemezve ismertette a hőfüggést megvalósító védelem fejlesztési eredményeit, ezzel kapcsolatosan a hosszlánc-diagnosztikai mérőállomás tervezésének és kivitelezésének tapasztalatait, az energiaellátást biztosító szigetüzemű szolár energiaellátó egység vizsgálatának és alkalmazásának eredményeit. Befejezésül javaslatot tett a hálózati színtű hosszlánc-felügyeleti rendszer kialakítására.
Rónai András okl. villamosmérnök:"A felsővezetéki hálózat üzemviteli biztonságának fokozása" c. előadásában a felsővezetéki hálózat üzemirányítása szempontjából adott áttekintést a távkezelt és távvezérelt rendszerek integrált kialakításáról, a lehetséges fejlesztési alternatívákról, a rendszerek adatátviteli kérdéseinek a MÁV MPLS IP VPN kapcsolaton való kialakításának változatairól, a különböző irányítási szintek hozzáférésének biztosításáról. Befejezésül a tervezett egységes Villamos Vontatási Terhelés-Felügyelet koncepciójáról tartott tájékoztatót.
A szakmai nap az előadásokkal kapcsolatos szakmai konzultációkkal fejeződött be. A résztvevők hasznosnak tartanák a villamos felsővezetők szakterületen további szakmai rendezvények megszervezését.

Csoma András tájékoztatója alapján összeállította: Rege Béla