Get Adobe Flash player

Beszámoló a KT Vasúti Szakosztály vezetőségválasztó taggyűléséről

Beszámoló a KT Vasúti Szakosztály vezetőségválasztó taggyűléséről

A Közlekedési Tagozat- Vasúti Szakosztálya 2012. június 20-án a FŐMTERV Zrt. konferencia termében tartotta meg vezetőségválasztó taggyűlését, amelyen a Vasúti Szakosztály 35 tagja vett részt. A taggyűlés napirendje a következő volt:

  1. Megnyitó. Levezető elnök: Hamarné Szabó Mária, a Közlekedési Tagozat elnöke
  2. Elnökség beszámolója
  3. Javaslatok a tisztségviselőkre
  4. Választás lebonyolítása
  5. Konrád György vasútbiztonsági főszakértő: GYSEV Zrt. üzembiztonsági kérdései c. előadása
  6. Választási eredmények ismertetése.

Hamarné Szabó Mária, a Közlekedési Tagozat elnöke a taggyűlésnek javasolta dr. Parádi Ferenc leköszönő szakosztályi elnök részére,- aki a következő időszakra már nem jelöltette magát-, az "a Vasúti Szakosztály alapító elnöke" tisztség megszavazását. A taggyűlés a javaslatot egyhangúlag megszavazta. A Vasúti Szakosztály ügyrendjét ennek megfelelően módosítani kell. A leköszönő elnökség beszámolóját dr. Parádi Ferenc távollétében Rege Béla elnökhelyettes tartotta meg. Az elnökség szakmai és szakmapolitikai kérdésekben a tervezői és szakértői jogosultsági átsoroláshoz első lépésként vasúti szakterületen megkísérelte a"Kiemelten gyakorolt gyakorolt szakterület elnevezései"-t módosíttatni. A Közlekedési Tagozat a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének javaslatainkat továbbította, de választ azóta sem érkezett. Egy ilyen fontos javaslatra, amelyen a Vasúti Szakosztály több hónapon keresztül dolgozott, legalább választ érdemelt volna. Az elnökség a szakmai továbbképzés területén 2008-2012. években 9 nagy érdeklődést kiváltó szakmai rendezvényt szervezett meg, amelyeket a MMK Továbbképzési Rendszerben akkreditáltak, A rendezvényeken a résztvevők létszáma 70-240 fő között változott. Rege Béla megköszönte az elnökség munkáját, Hamarné Szabó Mária tagozati elnök és a tagság támogatását. A beszámolót és az elnökség lemondását a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.
Az új tisztségviselőkre a Jelölő Bizottság elnöke, Károly István tett javaslatot. Elnöknek Sullay Jánost, a tagú elnökségi tagokra 8 főt, küldöttekre 20 jelöltet javasoltak azzal, hogy a kieső elnökségi tagjelöltek a küldöttek jelöltjei közé kerülnek át. A leadott szavazatok összeszámlálása alatt Konrád György a GSEV vasútbiztonsági főszakértője ismertette a jelenlegi, 2011 évben átvett vasútvonalakkal együtt a GYSEV vasúti hálózat biztonságának legfontosabb kérdéseit, a bekövetkezett balesetek elemzéseit és az azokból levonható következtetéseket.
A választás eredményeként a Vasúti Szakosztály elnökének Sullay Jánost , elnökségi tagoknak Bokory Gábort, Csárádi Jánost, Csoma Andrást, Horváth Róbertet, Kuna Ferencet, Rege Bélát választották meg. A küldöttek névsora: Bagó József, Balogh János Grácián, Benkő György, Boldvai Ernő, Fenyvesi Béla, Gaál László, Gál István, Géczy Balázs, Halmos Benedek, Katona János, Pail Miklós, Rétlaki Győző, Rónai Attila, Sándor István, Stieber József, Sütő Edit, Szebényi Ernő, Szekeres Sándor, Szunyogh Ferenc, dr. Zsákai Tibor lettek.

Összeállította: Rege Béla