Get Adobe Flash player

Csány László Díj

Felhívás
a Csány László díj kitüntetés javaslatára

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére

Csány László díj

kitüntetést alapított. E kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a mérnököknek adja, akik Csány László igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelő szellemben élnek és dolgoznak, valamint

  • kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként, vagy építőként,
  • akik alkotói tevékenységükön túl a közlekedés területén működő mérnökök képzésével, társadalmi illetve tudományos tevékenységükkel a mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették a magyar mérnökök nemzetközi elismertségét növelték.

A kitüntetés megtestesítő kisplasztikára - az alkotó szobrászművész által szignózva - Csány László domborított portréja, valamint, „Csány László díj” és „Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata” felirat, a kitüntetett neve, és az adományozás éve kerül.
A kitüntetett személyre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat elnöksége, bármely szakosztálya, területi szakcsoportja, vagy a Tagozat legalább öt tagja együttesen.
A javaslatot felterjesztőknek megfelelő indoklással eredeti aláírással ellátott nyomtatott dokumentumként, valamint elektronikus levélként pdf formátumban

2021. április 16-ig

a Kuratórium Elnökének: Kiss Károly (FŐMTERV, 1024 Budapest, Lövőház utca 37.) postai és a kiss.karoly@fomterv.hu elektronikus levelezési címre („Csány László Díj-javaslat” tárgy megjelöléssel) kell eljuttatni.

A díj odaítélésére tett javaslatnak tartalmaznia kell:

  • a javasolt személy adatait (név, kamarai azonosító),
  • szakmai tevékenységét méltató életrajzot,
  • a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását,
  • a javaslat indoklását,
  • az ajánló személyek adatait (név, kamarai azonosító).

A kitüntetésre beérkezett javaslatokat a Csány László díj Kuratóriuma értékeli, majd titkos szavazással dönt a kitüntetés(ek) odaítéléséről.

Rendkívüli indokolt esetben, a díjazottak közül, évente legfeljebb egy fő részére adományozható a posztumusz díj.

Nem kaphatnak Csány László díjat a Kuratórium tagjai mandátumuk lejártáig.

A Csány László díj átadására a Közlekedési Tagozat küldöttgyűlésén kerül sor, melynek tervezett időpontja 2021. június hónap első napjai.

A hatályos Csány László díj Szabályzata és az eddig díjazottak névsora a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedés Tagozat honlapján megtekinthető ( http://www.fomterv.hu/mmk/?q=csany-laszlo-dij ).

a Csány László díj kuratóriuma