Get Adobe Flash player

ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. szeptember 9-11-én Siófokra tervezett „Közlekedésfejlesztés Magyarországon” c. konferenciánk a koronavírus járványra és a bizonytalan további kimenetelre tekintettel új időpontban,

2021. szeptember 29. - október 1.

között kerül megrendezésre.

Részletek a „Jelentkezési felhívás”-ban olvashatók.
Megértésüket köszönjük és várjuk Önöket a konferenciára!

MMK Közlekedési Tagozat szakmai állásfoglalása

Az elmúlt napokban több sajtóhír is megjelent a Déli pályaudvar megszüntetésével kapcsolatban. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Elnöksége, a 2015 év eleji állásfoglalásához hasonlóan, ismételten felhívja a döntéshozók figyelmét a megszüntetés veszélyeire.

A Déli pályaudvar szerepe 1861 óta jelentős az ország vasúti közlekedésében. A dunántúli, egyben a balatoni vasútforgalom viselése mellett, a főváros nyugati, dél-nyugati elővárosi forgalmát is alig pótolhatóan szolgálja, városközponti elhelyezkedéséből, metró és villamos kapcsolataiból eredően a Budapesten belüli szerkezeti pozíciói kiválóak.

A korábbi években is, időről időre felmerült a pályaudvar átalakításának, megszüntetésének gondolata. Az üzemeltető bevonásával legutóbb 2001-ben készült átfogó vizsgálat. E vizsgálat és más tanulmányok is arra az eredményre jutottak, hogy a pályaudvar megszüntetése szolgáltatásminőségi- hálózatfejlesztési- és szerkezeti szempontok alapján egyaránt indokolatlan. A Déli pályaudvar feladatköre a főváros vasúthálózati rendszerében nem, vagy csak rendkívül nagy költségigénnyel és az érintett utazóközönséget hátrányosan érintően pótolható. A legutóbbi évek közösségi közlekedést előtérbe helyező szakmapolitikai törekvései, a tervezett S-bahn közlekedés-fejlesztés, a fővárosi behajtási díj (dugódíj) várt bevezetése különösen indokolják, a legnagyobb forgalmi terhelést fogadó dél-nyugati városrész vasúti kapacitásai ne csökkenjenek, hanem inkább növekedjenek.

Természetes, hogy a pályaudvar esetleges megszüntetése kapcsán többször felmerült a vasúti üzemi területek által elfoglalt értékes bel-budai területek hatékonyabb használatának jogos gondolata is. Célzott tanulmányok és külföldi példák egyaránt igazolják azt, hogy a vasút személyforgalmi funkcióinak megőrzése és az érintett terület ingatlanfejlesztése egymást erősíthetik.

Fentiek értelmében, a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata nem ért egyet a Déli pályaudvar megszüntetésével.

Támogatjuk a pályaudvar feleslegesnek mutatkozó üzemi és egyéb területeinek más célú felhasználását, közpark, P+R parkoló létesítési, ill. egyéb ingatlanfejlesztési célból, de csak a megtartandó vasúti személyközlekedési létesítmények mellé-, alá, vagy fölé-építésével.

Kamaránk szakemberei készséggel állnak e döntések előkészítésében résztvevők rendelkezésére.

Budapest, 2016. január 6.

MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége

Tudományos kitüntetés

Tudományos kitüntetéseket adtak át a nyitóünnepségen
Kimagasló kutatói életműve elismeréseként hét tudós vehette át az MTA Elnöksége által adományozott Eötvös József-koszorút:”

Gáspár László, a közlekedéstudomány doktora, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutatója, a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedésépítési Tanszék professor emeritusa az út- és hídgazdálkodás, továbbá az élettartam-mérnöki tudománynak a közlekedési infrastruktúra létesítményeire adaptált alkalmazása területén elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért vehette át a díjat”

http://mta.hu/mta_hirei/egy-honapig-a-kutatoke-a-szo-megkezdodott-a-magy...
http://mta.hu/cikkek/eotvos_jozsef_koszoru__22541

Az MMK Közlekedési Tagozata gratulál a kitüntetéshez!

MMK Közlekedési Tagozat szakmai nyilatkozata

2015. január 25-én megcsúszott, a Kelenföld és Déli pályaudvarokat összekötő alagút déli bejárata melletti rézsű. Néhány napra rá további rézsűmozgások, illetve a helyükről elmozdult kapuzati kőelemek miatt az üzemeltető teljes vágányzárat rendelt el.

Az elmúlt időszakban több sajtóhír is megjelent a Déli pályaudvar pótlás nélküli megszüntetésével kapcsolatban. Ezek egy része arról szólt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vizsgálja a pályaudvar megszüntetésének lehetőségét is.

Déli pályaudvar az 1861 évi megnyitása óta az ország vasúti közlekedésben betöltött szerepe jelentős, a főváros nyugati, dél-nyugati elővárosi forgalmát alig pótolhatóan szolgálja, városközponti elhelyezkedéséből, metró és villamos kapcsolataiból eredően a Budapesten belüli szerkezeti pozíciói kiválóak.

A korábbi években is, időről időre felmerült a pályaudvar átalakításának, megszüntetésének gondolata. Az üzemeltető bevonásával legutóbb 2001-ben készült átfogó vizsgálat. E vizsgálat és más tanulmányok is arra az eredményre jutottak, hogy a pályaudvar megszüntetése szolgáltatásminőségi hálózatfejlesztési és szerkezeti szempontok alapján egyaránt indokolatlan, feladatköre a főváros vasúthálózati rendszerében nem, vagy csak rendkívül nagy költségigénnyel és az érintett utazóközönséget hátrányosan érintően pótolható. A legutóbbi évek közösségi közlekedést előtérbe helyező szakmapolitikai törekvései, a tervezett S-bahn közlekedés kifejlesztése, a fővárosi behajtási díj (dugódíj) várt bevezetése különösen indokolják, a legnagyobb forgalmi terhelést fogadó dél-nyugati városrész fogadó vasúti kapacitásai ne csökkenjenek, hanem inkább növekedjenek.

Természetes, hogy a pályaudvar esetleges megszüntetése kapcsán többször felmerült már a ma vasúti üzemi területek által elfoglalt értékes bel-budai területek hatékonyabb használatának jogos gondolata is. Azonban, célzott tanulmányok és külföldi példák egyaránt igazolják, hogy a vasúti forgalmi funkciók megőrzése és az érintett terület ingatlanfejlesztése nem hogy egymást kizáró, hanem inkább egymást erősítő városfejlesztési esély lehet.

Fentiek értelmében, a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata nem ért egyet a Déli pályaudvar megszüntetésével, hanem azzal a javaslattal él, hogy a megszüntetés helyett, inkább a pályaudvar jobb városszerkezeti szövetbe illesztésére irányuljanak a törekvések.

Mindemellett, a kamara szakemberei ismernek olyan építési, építésszervezési, munkabiztonsági megoldásokat, melyek lehetővé tennék, hogy az előállt rézsűcsúszás helyreállítási munkálatai a vasúti forgalom minimális idejű zavarásával történjenek.

Kamaránk szakemberei készséggel állnak a jelen üggyel kapcsolatos döntések meghozói rendelkezésére éppúgy, mint más, hasonló esetek elkerülése, vagy szakszerű, gyors kárenyhítése érdekében.

MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége

MMK Közlekedési Tagozat szakmai nyilatkozata

Az elmúlt időszakban több sajtóhír is megjelent a Déli pályaudvar pótlás nélküli megszüntetésével kapcsolatban. Ezek egy része arról szólt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vizsgálja a pályaudvar megszüntetésének lehetőségét is.

Az 1861-ben megnyitott Déli pályaudvar városközponti elhelyezkedésének és metró kapcsolatának köszönhetően is jelentős szerepet tölt be az ország vasúti közlekedésében. Budapest délnyugati, nyugati elővárosi forgalmának döntő hányadát szolgálja ki.

Időről időre felmerül a pályaudvar átalakításának, megszüntetésének gondolata, ezzel kapcsolatban már több átfogó vizsgálat is készült. A tanulmányok egyöntetűen arra az eredményre jutottak, hogy az állomás megszüntetése szolgáltatási és hálózatfejlesztési szempontok alapján indokolatlan. Az MMK Közlekedési Tagozata nem támogatja a Déli pályaudvar pótlás nélküli megszüntetésével kapcsolatos elképzeléseket. Szakemberink ugyanakkor készséggel állnak a döntéshozók rendelkezésére, hogy segítsék a mindenki számára megnyugtató, optimális megoldás kialakítását.

MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége

Az MMK Közlekedési Tagozat szakmai nyilatkozata

2014. december 10-én, szerdán jelent meg a sajtóban, miszerint a Kormányzat díjfizetést vezetne be több, eddig díjmentes gyorsforgalmi útszakaszon, így több elkerülő szakasz díjmentessége is megszűnne.

A hírt az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megerősítette.

A MMK Közlekedési Tagozat megdöbbenésének ad hangot, tekintettel arra, hogy ezen döntés hatásaival kapcsolatban szakmai anyagok nem ismertek és szakmai fórumokon sem került megvitatásra. Továbbá az sem ismeretes előttünk, hogy a tervezett intézkedés milyen támogatási aránycsökkentést okoz különböző útügyi fejlesztésekre fordított uniós források felhasználásánál.

Az intézkedés alapvetően ellentétes a városokat tehermentesítő elkerülő utak építésének céljával.
Az elkerülő és a bevezető autópálya szakaszok fizetőssé tétele döntően a városi és város környéki forgalmakat érinti, súlyos változásokat okozhat a városok és agglomerációjuk forgalmában, különösen pedig Budapest és az M0 autóút környezetének közlekedésében.

A város körüli gyűrűk feladata elsősorban a városi belső úthálózat tehermentesítése a forgalomtól és a környezeti károktól. Ennek fizetőssé tétele az alsóbbrendű úthálózat indokolatlan (és szükségtelen) többlet terheléséhez vezethet, melynek az nem tud eleget tenni.

Amennyiben a díjfizetés bevezetésének kompenzálására került a tervezetbe a megyei matricák bevezetése, úgy a megnevezett cél elérése (a bevételek 39 mrd-dal történő növelése) kétséges, és lehetséges, hogy az intézkedés az összességében beszedett díjak csökkenéséhez vezethet.

A MMK Közlekedési Tagozata javasolja az intézkedés hatásainak részletes forgalmi-, gazdasági-, környezetvédelmi-, közlekedésszakmai vizsgálatát és társadalmi megvitatását valamint a bevezetés elhalasztását az eredmények megismeréséig.

A MMK Közlekedési Tagozata minden szakmai előkészítő munkához felajánlja segítségét és együttműködését.

MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége

A nyilatkozat a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közös közleményeként jelent meg:
http://os.mti.hu/hirek/102685/a_budapesti_es_pest_megyei_mernoki_kamara_...
http://os.mti.hu/hirek/102686/a_budapesti_es_pest_megyei_mernoki_kamara_...