Ráckevei-Soroksári-Dunágon tervezett evezőspálya és környezetének tervezése

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
környezetmérnöki tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.

Beruházás értéke

26 000,00 millió Ft

Tervezés értéke

380,00 millió Ft

Teljesítés éve

2019

Kivitelezés éve

2023

Magyarország Kormánya az 1839/2016. (XII.23.) Kormányhatározattal jóváhagyta a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program koncepcióját, „amelynek célja a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú sportszolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása az állami tulajdonú sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása révén”. A Program végrehajtása egyúttal lehetőséget teremt számos sportágnak, hogy jelentős nemzetközi sportesemény helyszíne lehessen.
E program része a Ráckevei (Soroksári)- Duna-ágon megvalósuló Új Dunai Evezős Központot és hozzá tartozó Evezős Pálya. A létesítmény részeként rendezésre kerül az RSD partszakasz, kerékpáros, gyalogos sétánnyal, kapcsolódó közvilágítással, parkosítással ezzel kapcsolatot biztosítva a vízfelület elérhetőségéhez, valamint a Francia öböl torkolati szakaszán egy gyalogos- kerékpáros híd is létesül. A versenypálya kialakítása és geometriai méretei, valamint a pályát és a versenyt kiszolgáló létesítmények mérete, elhelyezése megfelel a FISA és ICF legmagasabb szintű versenyekre vonatkozó előírásainak. A versenypálya és környezetének kialakítása a nemzetközi és hazai elvárásoknak megfelelően alkalmas lesz parasportolók és nézők számára is, mind a versenyzéshez, a verseny követéséhez, mind a pálya környezetének használatával kapcsolatban.
A tervezett létesítmény a Duna folyam budapesti szakaszán, a folyóból az 1642,2 fkm szelvényben kiágazó Ráckevei (Soroksári) – Duna-ágon kerül elhelyezésre, annak 53+950 fkm és 57+125 fkm szelvényei között. A tervezett projekt terület a Kvassay és Gubacsi hidak közötti folyószakaszt fedi le, beleértve a Francia öböl vízfelületét is.
A tervezett versenypálya egy komplex vízgazdálkodási rendszerbe kerül beillesztésre. A pálya tervezett üzemrendje során az egyes vízhasználók igényeire is A tervezett versenypálya egy komplex vízgazdálkodási rendszerbe kerül beillesztésre, az üzemrendje, használhatósága a különböző aktív vízhasználók igényeire is tekintettel valósul meg.
A tervezés a FŐMTERV Zrt. mint konzorcium vezetésével és két partnerével (ÖKO Zrt. és Aquaconsult Kft.) valósul meg. A feladat összetettségét jellemzi, hogy gyakorlatilag nincs olyan mérnöki szakterület a vízépítésen, közműtervezésen, út- és környezetépítésen és hídépítésen keresztül, amely ne lenne érintve. Ezen túl alaposan ismerni kell a sportág sajátosságait, követelményeit, hogy a tervezett létesítmények megfelelően kiszolgálhassa a sportágat. A pálya kialakítását a nemzetközi előírások határozzák meg. Ennek megfelelően a versenypálya 8 db, egyenként minimum 12,5 m széles versenysávból áll. Ezen felül egy 20,0 m-es felevező sávot, illetve a pálya mindkét oldalán a hullámcsillapítás érdekében további 5,0-5,0 m széles vízfelületet kerül kialakításra. A minimálisan biztosítandó vízmélység 2,70 – 3,00 m közötti lesz.
A versenyzők, vízisport-kedvelők régi vágya, hogy Budapesten is legyen egy nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas evezős, kajak-kenu versenypálya. Már többször nekifutottak a megvalósításnak, már korábban is készültek tervek, de eddig még nem váltak valóra az elképzelések. Remélhetőleg ez most már megvalósulhat az elkészült tervek alapján.