Haller utcai deltavágány létesítése

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

Vasútépítők Győr Kft.

Beruházás értéke

1 800,00 millió Ft

Tervezés értéke

42,00 millió Ft

Teljesítés éve

2020

Kivitelezés éve

2020

A Haller utcai deltavágány létesítésének igénye már a budapesti 2-es villamos vonalának fejlesztésekor megfogalmazódott. A vonal rekonstrukciójának tervezésekor készültek el az engedélyezési tervek, építési engedélyt 2015. évben kaptak. A BKK Zrt. az előzmények alapján, közbeszerzési eljárás keretei között 2015. áprilisában szerződést kötött a FŐMTERV Zrt.-vel „Engedélyezési és kiviteli terv készítésére a 2-es villamosvonal Lánchíd pesti aluljáró, viadukt, Haller utcai deltavágány szakaszaira”, mely a Fővárosi Közgyűlés 308/2017.(04.05.) sz. határozata alapján 2017. május 10-én lépett hatályba.
A tervek építési engedélyt 2018. évben kaptak, majd 2019. évre a kiviteli tervek és a tenderdokumentáció is elkészült.
A konkrét megépítésére a BKV Zrt. mint beruházó 2019. évben írt ki közbeszerzést melyben a Vasútépítők-Győr Kft lett a nyertes vállalkozó. A beruházás Fővárosi finanszírozásból valósult meg mintegy 1,8 milliárd forintos összegből.
A vonal rekonstrukciójának, fejlesztésének célja:
• Stratégiai cél a budapesti közösségi közlekedés akadálymentességének javítása, ezzel párhuzamosan a szolgáltatási színvonal emelése.
• A közösségi közlekedést a szolgáltatások színvonalának emelésével az egyéni közlekedés versenyképes alternatívájává tenni.
• Nagyszámú utas közlekedését környezetbarát módon biztosító kötöttpályás hálózatok továbbfejlesztése.
• Valamennyi jelenlegi és új utas számára – beleértve és kiemelt célcsoportként kezelve a mozgásukban korlátozottakat – az esélyegyenlőség és a korlátlan hozzáférés biztosítása.
• az elhasználódott villamos infrastruktúra felújítása, így a korszerű járművek közlekedésének a biztosítása

A Soroksári úti és a Haller utcai villamos pályák között a ma hiányzó, északi irányú vágánykapcsolat megteremtésével egy új viszonylat hozható létre, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a Haller utca térségében élőknek a Belvárossal, ezáltal az utazásban résztvevők száma egyértelműen növekedne, így a vonal Budapest közösségi közlekedésében a mainál is fontosabb szerepet tölthet be.
A projekt során a Soroksári út - Haller utca csomópontban lévő villamos vonal és megállóhelyek épültek át, a meglévő dél irányú deltakapcsolat mellé kiépült az észak-pesti irányú deltakapcsolat is. Ezzel lehetőséget biztosítva a villamosoknak a Haller utcából észak és dél Pest felé is a közeledést. Így a fejlesztéssel már az M3 metró pótlásában is hasznos elemmé vált az infrastruktúra, és új viszonylatok kialakítására is lehetőséget ad.
A fejlesztésben a Soroksári úton a Dandár utca - Tóth Kálmán utca között, illetve a Haller utcában a Vaskapu utca és a Soroksári út között épült át a villamos pálya, felsővezeték- és kábelhálózat, valamint a szükséges közmű és távközlés kiváltások. A szakaszon új útburkolat épült, és a közvilágítás is átépítésre került. A soroksári úton a szélső fekvéses Villamos pálya átépült, a Soroksári úton és a Haller utcában lévő megállók is, továbbá korszerű utastájékoztatás is kiépítésre került. A jelzőlámpás csomópontokat átépítették. A villamos vágányok kiépítéséhez szükséges közmű kiváltások történtek (Haller utcai Iker-főgyűjtő csatorna teherelosztó vb. lemeze, 10kV-os kábelkiváltás, DN300 göv és DN800 göv vízvezeték kiváltások a legjelentősebbek).
A projekt során mintegy 840vm villamos vágány, 8 csoport közúti vasúti kitérő és 3 csoport vágányátszelés épült át. A felsővezeték átalakítás során 30db új oszlop és mintegy 1700m felsővezeték épült át. A beruházás során új sk+26cm magas peronok épültek a Haller utcában és a Soroksári úton kettő (36 és 70m használható hosszal).
A megvalósítás során a kivitelező ütemezéséhez igazodva organizációs és forgalom korlátozási tervek is készültek. Ezen feladatok elkészítése különleges szakértelmet igényelt a feladat komplexitása és a jelentős forgalmú Soroksári út miatt.