Budapesti M3 metróvonal - Déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomás) vonalszakasz állomásai és csatlakozó műtárgyai rekonstrukciója: tervezési és tervezői művezetési feladatok

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
közműtervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

STRABAG Zrt.

Beruházás értéke

26 446,80 millió Ft

Tervezés értéke

303,20 millió Ft

Teljesítés éve

2019 - 2020

Kivitelezés éve

2019 - 2020

Budapest 3. Metróvonala 1976 és 1990 között öt lépcsőben került átadásra. Teljes hosszában a pesti városrész alatt helyezkedik el, alapvetően észak-déli irányban átszelve a várost. A vonal Magyarország legnagyobb forgalmat bonyolító közösségi közlekedési eszköze, mely a város közlekedésében nélkülözhetetlen szerepet tölt be.

A rekonstrukció előkészítésére vonatkozó tervezési feladatot a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) mint ajánlatkérő írta ki.
A tervezési feladat többlépcsős folyamatként valósult meg.
A folyamat keretében koncepció terv, döntés előkészítő változatelemzések, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv és ajánlatkérési dokumentáció, majd kiviteli készült a meglévő szakaszra, valamint tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány készült az északi, illetve a déli meghosszabbításra. A tervezési lépcsők egymásra épülnek, folyamatos döntéshozatalt feltételezve.
Az Építtető által készített Közbeszerzési Dokumentumok részét képező terveket szintén cégünk készítette 2015-2016. év során.

Ezen tervfázist követően került sor a kivitelezők kiválasztására.
A teljes metróvonal felújítására vonatkozó döntés alapján az M3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója három ütemben valósul meg.
A korszerűsítés 2017. novemberében kezdődött az északi szakasz állomásaival, majd 2019. áprilisában a déli szakasz felújításával folytatódott. A leghosszabb – középső – szakasz felújítása 2020. tavaszán kezdődött meg.
A teljes metróvonal felújítása 2022 végére prognosztizált.

A Déli szakasz állomásainak (Kőbánya - Kispest állomás, Határ út állomás, Pöttyös utca állomás, Ecseri út állomás, Népliget állomás) és csatlakozó műtárgyainak (összesen 22 000 m2, melyből 21 500 m2 felszín alatti vasútvonal földalatti állomásai alapterülete) rekonstrukciója az alábbi szakági munkákat tartalmazták:
- építészeti, belső építészeti munkák
- szerkezet építési és szigetelés javítási munkák,
- mozgólépcsők és liftek beépítése,
- épületgépészeti és különleges gépészeti berendezések felújítása,
- áramellátási rendszerek cseréje kábelezéssel és EDI interfésszel,
- állomások erőátviteli és világítási berendezéseinek cseréje,
- felszíni közműkiváltási és építési munkák.
Az Építtető kifejezett elvárása volt, hogy az egyes műszaki rendszerek egységesek legyenek a vonalszakasz állomásain. Cél volt továbbá az is, hogy külső megjelenésüket tekintve a metróvonal állomásai minél inkább egységes arculatot és anyaghasználatot mutassanak.

A jelen projekt tervezési feladatait, a korábban elkészített tervekből kiindulva, az időközben megváltozott koncepciók és követelmények alapján végeztük el a Kivitelező megbízásából. Szerződésünk alapján a véglegesítettük és aktualizáltuk a meglévő kiviteli terveket, elkészítettük a szükséges építéstechnológiai és organizációs terveket.
Kiegészítő tervezés keretében megterveztük a szálcement burkolatokra kerülő grafikát és egyéb képzőművészeti alkotást, újra terveztük az egyes állomások belső építészeti megoldásait, valamint átterveztük az Ecseri és a Pöttyös utcai állomások kiviteli tervei a későbbi időpontban kialakítandó liftek kialakítása miatt.
Munkánkat a kivitelezés során jelentős ráfordítással tervezői művezetés keretében végeztük el.
A használatbavétel előtt elkészítettük a megvalósulási dokumentációt az általunk tervezett valamennyi szakágra vonatkozóan és közreműködtünk a próbaüzemek lebonyolításában.

A projekt nagyságrendjében és komplexitásában megvalósítandó felújítási munkák tervezése és kivitelezése általában nem egyszerű feladat. Most sem volt ez másképp. Az őstervekből vett adatszolgáltatások, és a bontási munkák során a helyszínen felmért állapotok közötti különbségek; a csatlakozó metrószakasz biztonságos működésének biztosítása; a felszíni pótlás megvalósítása; a belsőépítészeti megoldások moderné tétele, de egyben a régire visszautaló megjelentetése, mind-mind olyan különleges, sokrétű, sok egyeztetést, kompromisszumot és kreativitást igénylő feladatok elé állították a tervezőinket, amit csak a megvalósult létesítmény látványa és működőképessége kárpótol.