Budapesti M3 metróvonal - Északi (Dózsa Gy. út - Újpest Központ) vonalszakasz állomásai és csatlakozó műtárgyai rekonstrukciója: tervezési és tervezői művezetési feladatok

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
közműtervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

STRABAG Zrt.

Beruházás értéke

24 135,00 millió Ft

Tervezés értéke

323,95 millió Ft

Teljesítés éve

2017 - 2020

Kivitelezés éve

2017 - 2020

Budapest 3. Metróvonala 1976 és 1990 között öt lépcsőben került átadásra. Teljes hosszában a pesti városrész alatt helyezkedik el, alapvetően észak-déli irányban átszelve a várost. A vonal Magyarország legnagyobb forgalmat bonyolító közösségi közlekedési eszköze, mely a város közlekedésében nélkülözhetetlen szerepet tölt be.

A rekonstrukció előkészítésére vonatkozó tervezési feladatot a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) mint ajánlatkérő írta ki.
A tervezési feladat többlépcsős folyamatként valósult meg.
A folyamat keretében koncepció terv, döntés előkészítő változatelemzések, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv és ajánlatkérési dokumentáció, majd kiviteli készült a meglévő szakaszra, valamint tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány készült az északi, illetve a déli meghosszabbításra. A tervezési lépcsők egymásra épülnek, folyamatos döntéshozatalt feltételezve.
Az Építtető által készített Közbeszerzési Dokumentumok részét képező tervezési munkarészeket szintén cégünk készítette 2015-2016. év során.

Ezen tervfázist követően került sor a kivitelezők kiválasztására.
A teljes metróvonal felújítására vonatkozó döntés alapján az M3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója három ütemben valósul meg.
A korszerűsítés 2017. novemberében kezdődött az északi szakasz állomásaival, majd 2019. áprilisában a déli szakasz felújításával folytatódott. A leghosszabb – középső – szakasz felújítása 2020. tavaszán kezdődött meg.
A teljes metróvonal felújítása 2022 végére prognosztizált.

Az Északi szakasz állomásainak (Dózsa György úti állomás, Árpád híd állomás, Forgách utcai állomás, Gyöngyösi utcai állomás, Újpest-Városkapu állomás, Újpest-Központ állomás) és csatlakozó műtárgyainak (összesen 33 000 m2) rekonstrukciója az alábbi szakági munkákat tartalmazták:

- építészeti, belső építészeti munkák
- szerkezet építési és szigetelés javítási munkák,
- mozgólépcsők és liftek beépítése,
- épületgépészeti és különleges gépészeti berendezések felújítása,
- áramellátási rendszerek cseréje kábelezéssel és EDI interfésszel,
- állomások erőátviteli és világítási berendezéseinek cseréje,
- felszíni közműkiváltási és építési munkák.

Az Építtető kifejezett elvárása volt, hogy az egyes műszaki rendszerek egységesek legyenek a vonalszakasz állomásain. Cél volt továbbá az is, hogy külső megjelenésüket tekintve a metróvonal állomásai minél inkább egységes arculatot és anyaghasználatot mutassanak.

A jelen projekt tervezési feladatait, a korábban elkészített tervekből kiindulva, az időközben megváltozott koncepciók és követelmények alapján végeztük el a Kivitelező megbízásából.
Szerződésünk alapján a véglegesítettük és aktualizáltuk a meglévő kiviteli terveket, elkészítettük a szükséges építéstechnológiai és organizációs terveket.
Kiegészítő tervezés keretében megterveztük a szálcement burkolatokra kerülő grafikát és egyéb képzőművészeti alkotást, újra terveztük az egyes állomások belső építészeti megoldásait, valamint átterveztük a Gyöngyösi út és Újpest-Városkapu állomások kiviteli tervei az elmaradó mozgólépcső beépítések miatt.
Munkánkat a kivitelezés során jelentős ráfordítással, tervezői művezetés keretében is végeztük.
A használatbavétel előtt elkészítettük a megvalósulási dokumentációt az általunk tervezett valamennyi szakágra vonatkozóan és közreműködtünk a próbaüzemek lebonyolításában.

A projekt nagyságrendjében és komplexitásában megvalósítandó felújítási munkák tervezése és kivitelezése általában nem egyszerű feladat. Most sem volt ez másképp. Az őstervekből vett adatszolgáltatások, és a bontási munkák során a helyszínen felmért állapotok közötti különbségek; a csatlakozó metrószakasz biztonságos működésének biztosítása; a felszíni pótlás megvalósítása; a belsőépítészeti megoldások moderné tétele, de egyben a régire visszautaló megjelentetése, mind-mind olyan különleges, sokrétű, sok egyeztetést, kompromisszumot és kreativitást igénylő feladatok elé állították a tervezőinket, amit csak a megvalósult létesítmény látványa és működőképessége kárpótol.