• 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
 • 10 IRODA,
  220 MÉRNÖK,
  TÖBB, MINT 70 ÉV
  TAPASZTALATÁVAL
  AZ INFRASTRUKTÚRA-
  TERVEZÉS
  SZOLGÁLATÁBAN
A FŐMTERV-et - akkor még FÖMTI, tehát a Fővárosi Mélyépítési Tervező Iroda névvel - Budapest Főváros Tanácsa alapította 1950. december 19-én. Az Alapító, a Vállalat tevékenységi körét az alábbiakban határozta meg: Városi jellegű települések létesítéséhez és fenntartásához szükséges valamennyi mélyépítési munka távlati fejlesztési és műszaki (kiviteli) tervezése, beleértve a szükséges műszaki és gazdasági feltárások, kiinduló adatok, valamint előtervezési műveletek kidolgozását.

Az '50-es évek a vállalati struktúra felépítésének, a cég profil kialakításának és szakmai kihívásként Budapest újjáépítésének a korszaka. Ekkor még minden kialakulatlan és bizonytalan, a működési körül mények gyakran változnak, a felső irányítás közvetlen. Az 1960-85 közötti évtizedek a nagy infrastruktúra fejlesztések évei: új lakótelepek, utak, hidak, aluljárók, metróvonalak épültek. A szakmát a tervezői kapacitáshiány, a tervező vállalatok egymás közötti viszonyát a munkamegosztás jellemezte.

A vállalat akkori vezetői a FŐMTERV-et időtálló értékeket hordozó közösséggé formálták, megteremtve alapjait egy felkészült, komplex szemléletű, Budapest fejlődése iránt elkötelezett alkotógárda létrejöttének és tartós együttmaradásának. A város közlekedési- és közterületeinek újjáformálása, kiemelkedő jelentőségű közmű létesítmények, hidak, műtárgyak sorának megépülése őrzi a FŐMTERV '70-es, '80-as években végzett szakmai munkáját.

Az 1980-as évek közepétől a fővárosi beruházások stagnáltak, következményeként a vállalatnál az évtized végére működési nehézségek jelei mutatkoztak. Ez az időszak a nagy állami tervező vállalatok megrendülésének időszaka. A beruházások visszafogásával és a nagyvállalatok elbizonytalanodásával párhuzamosan megjelentek a nagy cégekből kivált rugalmas kisszervezetek, amelyek újszerű, rugalmas piaci magatartásával a versenyhelyzethez nem szokott nagyvállalatok nehezen tartották a lépést.

Az átalakulási folyamat részeként, 1990-ben a vállalat irányítását átvette a cég működésének harmadik vezető gárdája. Az előző vezetés példaértékű hozzáállása és együttműködése mellett, komolyabb konfliktusok nélkül megújult a belső szervezet és a belső működés, mintegy felkészülve a privatizációra és az új cég-formára. A vállalat 1992-ben jogutódként magántulajdonú részvénytársasággá alakult. A részvénytársaság, jogelődje referencia területét megőrizve bővítette működési körét. Tevékenysége ma már - Budapest mellett - kiterjed az országos autópálya- és főúthálózati-, valamint nagyvasúti tervezésekre, térségi- és település fejlesztési tervek, építési tervek készítésére, magánberuházások, ipari- és logisztikai parkok, kereskedelmi központok infrastruktúra tervezésére. 2006-ban átalakulási folyamat kezdődött, és két céggé alakult a társaság. A két cég egymással munkamegosztásban és együtt fellépve cégcsoportként működik a piacon. A FŐMTERV cégcsoporton belül a FŐMTERV'TT Zrt. feladata a működési, piaci, kapcsolati háttérfeltételek biztosítása, míg a FŐMTERV Zrt. feladata az operatív tervezési, műszaki, termelési munka és kapcsolódó feladatainak végzése.

A vállalat létszáma napjainkban közel 300 fő. Működése megalakulása óta nyereséges. A dinamikusan fejlesztett technikai háttér mellett forgalma növekszik, tevékenységi köre bővül.

Célja a jövő új elvárásai szerint átformált komplex mérnöki szolgáltatások magas színvonalú nyújtása, ehhez a mérnöki munka tradicionális értékeit őrző, de a kor új kihívásaira korszerű szemlélettel válaszolni képes magas képzettségű alkotógárda együtt tartása, illetve műhelymunkájához a szükséges szervezeti, technikai és innovációs feltételek biztosítása.