Get Adobe Flash player

Csány László Díj

Felhívás
a Csány László díj kitüntetés javaslatára

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére

Csány László díj

kitüntetést alapított. E kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a mérnököknek adja, akik Csány László igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelő szellemben élnek és dolgoznak, valamint

  • kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként, vagy építőként,
  • akik alkotói tevékenységükön túl - a közlekedésépítő mérnökök képzésével, társadalmi illetve tudományos tevékenységükkel - a mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették.

A kitüntetés megtestesítő kisplasztikára - az alkotó szobrászművész által szignózva - Csány László domborított portréja, valamint, „Csány László díj” és „Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata” felirat láthatók, a kitüntetett neve, és az adományozás éve kerül. A kitüntetett személyre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat bármely szakosztálya, területi szakcsoportja, vagy a Tagozat legalább öt tagja együttesen. A javaslatot felterjesztőknek megfelelő indoklással elektronikusan (e-mail) is, valamint aláírt, nyomtatott példányként is

2020. április 17-ig

a Kuratórium Elnökének: Kiss Károly (FŐMTERV, 1024 Budapest, Lövőház utca 37.) postai és a kiss.karoly@fomterv.hu e-mail címre („Csány László Díj-javaslat” tárgy megjelöléssel) kell eljuttatni.

A díj odaítélésére tett javaslatnak tartalmaznia kell:

  • a javasolt személy adatait,
  • szakmai tevékenységét,
  • a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását,
  • a javaslat indoklását.

A kitüntetésre beérkezett javaslatokat a Csány László díj 5 tagú Kuratóriuma értékeli, majd titkos szavazással dönt a kitüntetés(ek) odaítéléséről.
Rendkívüli indokolt - széles körben, szinte szakmai „tartozásnak” minősülő - esetben, a díjazottak közül, évente legfeljebb 1 - egy - fő részére adományozható a postumus díj.

Nem kaphatnak Csány László díjat a Kuratórium tagjai.

A Csány László díj átadására a Közlekedési Tagozat küldöttgyűlésén kerül sor, melynek tervezett időpontja 2020. június 5.

A hatályos Csány László díj Szabályzata a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedés Tagozat honlapján megtekinthető (http://www.fomterv.hu/mmk/?q=csany-laszlo-dij).

a Csány László díj kuratóriuma

Csány László Díj Kuratórium