Felhívás

A MMK Közlekedési Tagozata Kerékpáros Szakosztály alakítását tervezi, melyhez a mmk.kozlekedesi.tagozat@fomterv.hu e-mail címen – kamarai szám megadása mellett – várja az (esetleges) érdeklődők jelentkezését!

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

Konferencia
Siófok (Balatonföldvár helyett)
2017. május 10-12.

Csány László Díj

Felhívás
a Csány László díj kitüntetés javaslatára

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére

Csány László díj

kitüntetést alapított. E kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a mérnököknek adja, akik Csány László igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelő szellemben élnek és dolgoznak, valamint

  • kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként, vagy építőként,
  • akik alkotói tevékenységükön túl - a közlekedésépítő mérnökök képzésével, társadalmi illetve tudományos tevékenységükkel - a mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették.

A kitüntetés megtestesítő kisplasztikára - az alkotó szobrászművész által szignózva - Csány László domborított portréja, valamint, „Csány László díj” és „Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata” felirat láthatók, a kitüntetett neve, és az adományozás éve kerül. A kitüntetett személyre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat bármely szakosztálya, területi szakcsoportja, vagy a Tagozat legalább öt tagja együttesen. A javaslatot felterjesztőknek megfelelő indoklással elektronikusan is, valamint aláírt, nyomtatott példányként is

2017. április 14-ig

a Kuratórium Elnökének: Molnár István, (7624 Pécs, Buday Dezső u. 42.sz.) postai, és a viapro@t-online.hu e-mail címre kell eljuttatni.

A díj odaítélésére tett javaslatnak tartalmaznia kell:

  • a javasolt személy adatait,
  • szakmai tevékenységét,
  • a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását,
  • a javaslat indoklását.

A kitüntetésre beérkezett javaslatokat a Csány László díj 7 tagú Kuratóriuma értékeli, majd titkos szavazással dönt a kitüntetés(ek) odaítéléséről.
Rendkívüli indokolt - széles körben, szinte szakmai „tartozásnak” minősülő - esetben, a díjazottak közül, évente legfeljebb 1 - egy - fő részére adományozható a postumus díj.

Nem kaphatnak Csány László díjat a Kuratórium tagjai.

A Csány László díj átadására a Közlekedési Tagozat küldöttgyűlésén kerül sor, melynek tervezett időpontja 2017. június 9.

A 2015.január 15. óta hatályos Csány László díj Szabályzata a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedés Tagozat honlapján megtekinthető.

a Csány László díj kuratóriuma

Kötelező szakmai továbbképzések, 2017

Megye Továbbképzés címe Időpont
Budapest és Pest Kerékpárosbarát közlekedéstervezés

http://www.mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/jelentkezes?kepzesId=1313

2017.03.21 09:00 -
2017.03.21 15:30
Korszerű módszerek a közlekedési infrastruktúra számítógépes tervezésében

http://www.mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/jelentkezes?kepzesId=1395

2017.04.13 09:00 -
2017.04.13 15:00
Közlekedési - Integráció a közlekedésben

http://www.mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/jelentkezes?kepzesId=1375

2017.05.10 09:00 -
2017.05.12 15:00
Győr- Moson- Sopron Kiselemes burkolatokról, hogy azok valóban tartósak legyenek Járdáktól lakóutakon át a repülőterekig

http://www.mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/jelentkezes?kepzesId=1447

2017.04.05 09:00 -
2017.04.05 15:00
Baranya A közlekedési zaj figyelembevételének szabályai, számítása és zaj csillapításának módjai

http://www.mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/jelentkezes?kepzesId=1436

2017.04.07 09:00 -
2017.04.07 15:00
Vas Korszerű módszerek a közlekedési infrastruktúra számítógépes tervezésében

http://www.mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/jelentkezes?kepzesId=1434

2017.04.26 14:00 -
2017.04.26 19:00

MMK Közlekedési Tagozat szakmai állásfoglalása

Az elmúlt napokban több sajtóhír is megjelent a Déli pályaudvar megszüntetésével kapcsolatban. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat Elnöksége, a 2015 év eleji állásfoglalásához hasonlóan, ismételten felhívja a döntéshozók figyelmét a megszüntetés veszélyeire.

A Déli pályaudvar szerepe 1861 óta jelentős az ország vasúti közlekedésében. A dunántúli, egyben a balatoni vasútforgalom viselése mellett, a főváros nyugati, dél-nyugati elővárosi forgalmát is alig pótolhatóan szolgálja, városközponti elhelyezkedéséből, metró és villamos kapcsolataiból eredően a Budapesten belüli szerkezeti pozíciói kiválóak.

A korábbi években is, időről időre felmerült a pályaudvar átalakításának, megszüntetésének gondolata. Az üzemeltető bevonásával legutóbb 2001-ben készült átfogó vizsgálat. E vizsgálat és más tanulmányok is arra az eredményre jutottak, hogy a pályaudvar megszüntetése szolgáltatásminőségi- hálózatfejlesztési- és szerkezeti szempontok alapján egyaránt indokolatlan. A Déli pályaudvar feladatköre a főváros vasúthálózati rendszerében nem, vagy csak rendkívül nagy költségigénnyel és az érintett utazóközönséget hátrányosan érintően pótolható. A legutóbbi évek közösségi közlekedést előtérbe helyező szakmapolitikai törekvései, a tervezett S-bahn közlekedés-fejlesztés, a fővárosi behajtási díj (dugódíj) várt bevezetése különösen indokolják, a legnagyobb forgalmi terhelést fogadó dél-nyugati városrész vasúti kapacitásai ne csökkenjenek, hanem inkább növekedjenek.

Természetes, hogy a pályaudvar esetleges megszüntetése kapcsán többször felmerült a vasúti üzemi területek által elfoglalt értékes bel-budai területek hatékonyabb használatának jogos gondolata is. Célzott tanulmányok és külföldi példák egyaránt igazolják azt, hogy a vasút személyforgalmi funkcióinak megőrzése és az érintett terület ingatlanfejlesztése egymást erősíthetik.

Fentiek értelmében, a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata nem ért egyet a Déli pályaudvar megszüntetésével.

Támogatjuk a pályaudvar feleslegesnek mutatkozó üzemi és egyéb területeinek más célú felhasználását, közpark, P+R parkoló létesítési, ill. egyéb ingatlanfejlesztési célból, de csak a megtartandó vasúti személyközlekedési létesítmények mellé-, alá, vagy fölé-építésével.

Kamaránk szakemberei készséggel állnak e döntések előkészítésében résztvevők rendelkezésére.

Budapest, 2016. január 6.

MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége

Tudományos kitüntetés

Tudományos kitüntetéseket adtak át a nyitóünnepségen
Kimagasló kutatói életműve elismeréseként hét tudós vehette át az MTA Elnöksége által adományozott Eötvös József-koszorút:”

Gáspár László, a közlekedéstudomány doktora, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutatója, a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Közlekedésépítési Tanszék professor emeritusa az út- és hídgazdálkodás, továbbá az élettartam-mérnöki tudománynak a közlekedési infrastruktúra létesítményeire adaptált alkalmazása területén elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért vehette át a díjat”

http://mta.hu/mta_hirei/egy-honapig-a-kutatoke-a-szo-megkezdodott-a-magy...
http://mta.hu/cikkek/eotvos_jozsef_koszoru__22541

Az MMK Közlekedési Tagozata gratulál a kitüntetéshez!

MMK Közlekedési Tagozat szakmai nyilatkozata

2015. január 25-én megcsúszott, a Kelenföld és Déli pályaudvarokat összekötő alagút déli bejárata melletti rézsű. Néhány napra rá további rézsűmozgások, illetve a helyükről elmozdult kapuzati kőelemek miatt az üzemeltető teljes vágányzárat rendelt el.

Az elmúlt időszakban több sajtóhír is megjelent a Déli pályaudvar pótlás nélküli megszüntetésével kapcsolatban. Ezek egy része arról szólt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vizsgálja a pályaudvar megszüntetésének lehetőségét is.

Déli pályaudvar az 1861 évi megnyitása óta az ország vasúti közlekedésben betöltött szerepe jelentős, a főváros nyugati, dél-nyugati elővárosi forgalmát alig pótolhatóan szolgálja, városközponti elhelyezkedéséből, metró és villamos kapcsolataiból eredően a Budapesten belüli szerkezeti pozíciói kiválóak.

A korábbi években is, időről időre felmerült a pályaudvar átalakításának, megszüntetésének gondolata. Az üzemeltető bevonásával legutóbb 2001-ben készült átfogó vizsgálat. E vizsgálat és más tanulmányok is arra az eredményre jutottak, hogy a pályaudvar megszüntetése szolgáltatásminőségi hálózatfejlesztési és szerkezeti szempontok alapján egyaránt indokolatlan, feladatköre a főváros vasúthálózati rendszerében nem, vagy csak rendkívül nagy költségigénnyel és az érintett utazóközönséget hátrányosan érintően pótolható. A legutóbbi évek közösségi közlekedést előtérbe helyező szakmapolitikai törekvései, a tervezett S-bahn közlekedés kifejlesztése, a fővárosi behajtási díj (dugódíj) várt bevezetése különösen indokolják, a legnagyobb forgalmi terhelést fogadó dél-nyugati városrész fogadó vasúti kapacitásai ne csökkenjenek, hanem inkább növekedjenek.

Természetes, hogy a pályaudvar esetleges megszüntetése kapcsán többször felmerült már a ma vasúti üzemi területek által elfoglalt értékes bel-budai területek hatékonyabb használatának jogos gondolata is. Azonban, célzott tanulmányok és külföldi példák egyaránt igazolják, hogy a vasúti forgalmi funkciók megőrzése és az érintett terület ingatlanfejlesztése nem hogy egymást kizáró, hanem inkább egymást erősítő városfejlesztési esély lehet.

Fentiek értelmében, a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata nem ért egyet a Déli pályaudvar megszüntetésével, hanem azzal a javaslattal él, hogy a megszüntetés helyett, inkább a pályaudvar jobb városszerkezeti szövetbe illesztésére irányuljanak a törekvések.

Mindemellett, a kamara szakemberei ismernek olyan építési, építésszervezési, munkabiztonsági megoldásokat, melyek lehetővé tennék, hogy az előállt rézsűcsúszás helyreállítási munkálatai a vasúti forgalom minimális idejű zavarásával történjenek.

Kamaránk szakemberei készséggel állnak a jelen üggyel kapcsolatos döntések meghozói rendelkezésére éppúgy, mint más, hasonló esetek elkerülése, vagy szakszerű, gyors kárenyhítése érdekében.

MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége

MMK Közlekedési Tagozat szakmai nyilatkozata

Az elmúlt időszakban több sajtóhír is megjelent a Déli pályaudvar pótlás nélküli megszüntetésével kapcsolatban. Ezek egy része arról szólt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vizsgálja a pályaudvar megszüntetésének lehetőségét is.

Az 1861-ben megnyitott Déli pályaudvar városközponti elhelyezkedésének és metró kapcsolatának köszönhetően is jelentős szerepet tölt be az ország vasúti közlekedésében. Budapest délnyugati, nyugati elővárosi forgalmának döntő hányadát szolgálja ki.

Időről időre felmerül a pályaudvar átalakításának, megszüntetésének gondolata, ezzel kapcsolatban már több átfogó vizsgálat is készült. A tanulmányok egyöntetűen arra az eredményre jutottak, hogy az állomás megszüntetése szolgáltatási és hálózatfejlesztési szempontok alapján indokolatlan. Az MMK Közlekedési Tagozata nem támogatja a Déli pályaudvar pótlás nélküli megszüntetésével kapcsolatos elképzeléseket. Szakemberink ugyanakkor készséggel állnak a döntéshozók rendelkezésére, hogy segítsék a mindenki számára megnyugtató, optimális megoldás kialakítását.

MMK Közlekedési Tagozat Elnöksége