A FŐMTERV Zrt. igazgatósága
Keszthelyi Tibor elnök-vezérigazgató (36-1) 345-9548 keszthelyi.tibor@fomterv.hu
Brückner Özséb gazdasági igazgató (36-1) 345-9702 bruckner.ozseb@fomterv.hu
Dr. Fekete András jogtanácsos (36-1) 345-9655 fekete.andras@fomterv.hu
Takács Miklós közlekedéstervezési igazgató (36-1) 345-9581 takacs.miklos@fomterv.hu
Laborczi Tamás közműtervezési igazgató (36-1) 345-9790 laborczi.tamas@fomterv.hu
Bérczes Miklós informatikai igazgató (36-1) 345-9691 berczes.miklos@fomterv.hu
A FŐMTERV'TT Zrt. igazgatósága
Bérczes Miklós elnök-igazgató (36-1) 345-9691 berczes.miklos@fomterv.hu
Dr. Fekete András igazgatósági tag (36-1) 345-9655 fekete.andras@fomterv.hu
Keszthelyi Tibor igazgatósági tag (36-1) 345-9548 keszthelyi.tibor@fomterv.hu
Takács Miklós igazgatósági tag (36-1) 345-9581 takacs.miklos@fomterv.hu